Odpočinek a šetření se

02.12.2013 19:16

www.drmyhill.co.uk/cfs_book.pdf

Odpočinek je jeden z nejdůležitějších faktorů, který umožní pacientům s ME/CFS cítit se lépe. Bylo mockrát prokázáno, že cvičení [ať již psychické, fyzické nebo emocionalni] zhoršuje symptomy.
Tento rys vlastně od sebe odlišuje ME/CFS od deprese - cvičeni pomáhá lidem, kteří trpí depresí. Pacienti s ME/CFS mají touhu a snahu, ale výkon pokulhává. Bez ohledu na tento fakt, všichni jedinci s ME/CFS mají tendenci se přeceňovat kazdý den a obírají se tak o šanci na zlepšení. To znamená, ze jeden den jdou do všeho naplno a další tři dny se z toho vzpamatovavají. Kvůli tomu, že jste neustále jako na houpačce, nem.řete očekávat celkové zlepšení Vašeho stavu.
Únava a bolest jsou symptomy, které našemu tělu zabraňují v jeho poškozování. Nevěnujte těmto symptomům pozornost a koledujeme si o zdravotní problém. Obvykle se jedná o roky stresu a přemáhání se, které předcházejí propuknutí ME/CFS. Lidé mají potřebu vše zařídit a uskutečnit na úkor spánku, dovolených a stravy a skončí se zhoršujícé se únavou a poškozením buněk. Potom stačí uz jen virus nebo toxická zátež a spadneme do nemocí rovnýma nohama.
Energie musí byt dávkována opatrně tak, že každý den je jeden jako druhý. Toto je jeden z nejproblematičtějších aspektů léčby ME/CFS, protože je to pravě osobnost každého jedince, která mu přivodí ME/CFS.
Nyní dokážeme vysvětlit opožděně přicházející pocit únavy u pacientů s ME/CFS - je to z toho důvodu, že když spotřebujeme energii ATP rychleji než si ji jsme schopni zpetně vytvořit, nashromáždí se nám v těle ADP. Některé ADP je přesunuto na AMP, které se na ATP dokáže přetvořit jen velice pomalu, pokud je toho vůbec schopné. Buňkám tedy nezbyvá nic jiného neř si vytvořit zbrusu nové ATP z D-ribózy, ale tento proces zabere 1-4 dny. Mezitím buňky mohou dostat malé množství ATP přímo z glukózy prostřednictvím anaerobního [bez přítomnosti kyslíku] metabolismu, ale při něm se vytváří kyselina mléčná, která stojí za velkou řadou symptomů ve svalech.
Zkuste si představit, ze normalní zdravý člověk má k dispozici energii o hodnote 1000 liber, jež má možnost spotřebovat během jednoho dne. Jedinci s ME/CFS disponují pouze 100 librami. Navíc tato suma musí byt rozprostřená do celého dne takovým stylem, že jim na konci dne stále zbývá 20 liber. Toto umožňuje uzdravení. Kromě toho máte povoleno ‘utratit’ pouze několik liber najednou a následně odpočívat. Když se vám začnou ozývat symptomy, znamená to, že jste něco přehnali. Což znamená, že na počátku je třeba dělat méně - ale s pečlivým šetřením sebe ve finále uděláte VÍCE!
Všem svým pacientům mj. doporučuji spát v průběhu dne, i když se některé dny cití dobře. Lidé se vyvinuli v teplých klimatech, kdy se nabízelo odpočívat po obědě. Většina lidí na sobě pozoruje úbytek energie v brzkých odpoledních hodinách. Miminka a starší lidé se přirozeně navracejí k tomuto typu odpočinku a nemocni lidé by měli následovat jejich příkladu. Odpoledni spánek je zcela normálni!
Je nezbytně nutné dostatečně se šetři, tak, ze je Vám dobře, když odpočíváte. K tomu jsou často zapotřebí ještě další zásahy, ale skutečnost, že se necítíte dobře znamená, že jsou poskozovány Vaše tkaně.

Odpočinek v průběhu dne
Odpočíváním míním kompletní odpočinek od cvičení, návštěv, telefonátů, četby, počítače, mluvení, hlidaní dětí, hluku a televize. Jedná se o výčet aktivit, které je třeba s opatrností rozvrhnout do celého dne. Při odpočinku se uložte do horizontální polohy, protože při ní dochází ke snížení aktivity srdce [je o dost namáhavější pumpovat krev do celého těla, když stojíme, nahoru a dolů]. Překvapivě kofein pomáhá tělu s odstraňováním AMP, takže jeho malé množstv v kávě, zeleném čaji nebo hořké čokoládě můžeme shledat užitečným.
Nevynechávejte tento druh odpočinku ani, když se cítíte dobře-dopřejte si ho každý den. Pocit únavy u pacientu s CFS přichází opožděně. Když to přeženete s aktivitou jeden den, očekávejte, že za to zaplatíte v nasledujících 12-36 hodinách.
Limitujte své aktivity krátkými časovými úseky. Budete ve skutečnosti mnohem výkonnější, když budete určitě aktivitě věnovat 10-40 minut, následně se odměňte odpočinkem trvajícím stejně dlouho jako pravě prodělaná aktivita. Měla jsem pacientku, která dokázala v kuse ujít pouze 30 metrů, ale tím, že ušla nejprve 15 metrů a nísledně odpočívala a poté se opětovnš postavila na nohy - dohromady za den nachodila kilometr a půl!
Obměňujte svou aktivitu. To se tyká jak našeho mozku, tak i těla - při poslechu rádia a hudby zapojujeme jiné části našeho mozku v porovnáni se sledovanim televize. Stejně tak při umývání nádobi [sedíc na vysoké židli, prosím] používáte jiné svaly než při chůzi.

Postupné uzdravování
Prvním krokem je snížit množství fyzické a psychické aktivity každý den až dosáhneme toho, že jsou si všechny dny vice  méně podobné. Současně budete do svého života začleňovat všechny nezbytné kroky, které Vás dovedou k uzdravení - vyživové doplňky, syrová strava [Stone Age Diet], spánek atd. Pevně nastavte režim dokud se nedostanete do stádia, kdy se citite dobře, když nic neděláte! Úroveň záteže se poté jen velice pomalu, opatrně a s rozvahou postupne navyšuje pod podmínkou, že se i nadále cítíme dobře. Klíčem je střídat aktivity. Je třeba soustředit se a procvičovat odlišné části mozku a těla. Jednou z nejaktivnejších částí naší kůry mozkové je ta týkající se zraku. Zpracovavaní infromací při sledovaní televize například vyžaduje větší aktivitu než poslech hudby. To je třeba brát v potaz a nevěnovat jejímu sledování tolik času. Stejně tak co se týká fyzického cvičení bychom se měli snažit zapojovat co nejvíce svalů najednou s tím, že zpočátku by naše fyzická aktivita měla být omezena na jednoduché protahovací cviky bez závaží.
Úroveň fyzického a duševního cvičení je postupně navyšována. Může to zabrat i několik měsíců než zaznamenáme významné změny. Ke stanovení úrovní jednotlivých aktivit je vhodné posuzovat na základě následujícího dne. Pokud nás zastihne opožděná únava, to znamená, že jsme předešlý den aktivu přehnali. Je velice tenká linie mezi delanim presprilis a prilis málo. Vydáme-li se jakoukoliv z těchto cest extrému, dojde ke zhoršení ME/CFS!

Jedna z mých pacientek, Lydia Noor, vyvinula užitečnou techniku pro odpočinek. Každá aktivita je ohodnocená ať se již jedná o ty, při kterých energii vydáváme [spánek, ležení na posteli v tmavé místnosti, meditace] nebo energii davame [oblekaní se, chůze, mluvení, vaření, uklizení atd.] nebo jsou ‘energicky neutralními’ [jednoduchá četba, pohodové sledování televize, masírování]. Každý den je takto ohodnocen z hlediska času, který jsme aktivitám věnovali a vybalancován, takže energii, kterou jsme daný den vynaložili je vyvážená energie, kterou jsme načerpali. Každý má svou vlastni rovnováhu. Ale každý může snadno posoudit, jest-li vykonal příliš mnoho, v tom případě je třeba toto uvést do rovnováhy. Zaznamenavaním tohoto do tabulky předejdeme špatnému pocitu, který možná máme, když odpočíváme! Stane se to tak jednodušše nezbytností jakou je pitný a stravovací režim.

Až dosáhnete stádia, že budete schopni vykonávat dobrou úroveň aktivit a současně se cítit dobře, poté a JEN POTÉ, se odvažte uvolnit režim. Popisuji tu samozřejme idealní stav - ve skutečnosti nikdo pravděpodobně takto nepostupuje, protože nám život průbežně a nečekaně staví různé překážky. Existuje jakýsi výměnný obchod mezi tím, jak se cítíte a kolik toho jste schopni udělat. Pocit nemoci je procesem posílení nemoci-ve skutečnosti se Vám může přitížit, když jsou Vaše tkáně poškozené - takže tvrdě pracujte na tom, že se šetříte.

Zaměstnání a šetření se
Existuje celá škála pacientů s ME/CFS od profesionálních atletů až po ty, kteří jsou již upoutáni na lůžko. Někteří jedinci docházejí do práce na plný úvazek, ale velice často fungují na adrenalin a zhroutí se, když to vzdají. Toto zhroucení může trvat několik týdnů a měsíců. Někteří pacienti jsou schopni docházet a provozovat práci na částečný úvazek - v takovém případě je nejvhodnější volit pracovní dobu v pozdějších odpoledních hodinách. Nevzdávejte se svého zaměstnáni  dokud to jde. Pokud budete žádat o Invalidní důchod je vhodné k těmto žádostem přiložit test o mitochodrické funkci, protože ten nám poskytuje objektivní měřítko vaší únavy a zdravotního stavu.
Pokud pracujete naplno a jdete přes své limity v zaměstnáni, je nutné se šetřit a odpočívat ve volném čase.