Odvolání

08.07.2010 17:28

Pokud vám žádost nevyšla napoprvé nevzdávejte se. Je třeba si shromáždit všechny nové zprávy a výsledky vyšetření. Mít v nich i konkrétně napsáno co všechno nezvládáte. Např. vstávání z postele, stání, chůze po schodech, chůze bez opory. Úklid domácnosti, nákup potravin, příprava stravy. Docházení k lékařům, na úřady. Péče o tělo, hygiena, vlasy apod. A odvolat se.

Délka odvolacího řízení by neměla překročit 90 dnů (krajský úřad) + 60 dnů (pro vydání posudku posudkovou komisí MPSV). Krajský úřad může pro posouzení zdravotního stavu stanovit delší lhůtu. Pokud byla posudkovou komisí překročena stanovená lhůta pro posouzení zdravotního stavu, lze podat podnět k provedení opatření proti nečinnosti k ministrovi práce a sociálních věcí.