Osvobození od poplatku ve výši 30 Kč za ověření podpisu pro ZTP či ZTP/P

01.12.2013 17:41

Jestlii si půjdete nechat ověřit podpis na obecní či krajský úřad, pak budete podle zák č. 634/2004 Sb. bodu 3 položky č. 5 sazebníku od poplatku ve výši 30 Kč za ověření podpisu osvobozeni,pokud jste držiteli průkazu ZTP či ZTP/P. Na České poště s kontaktním místem Czech POINT na osvobození nárok mít nebudete. To proto, že v zákonu o informačních systémech veřejné správy (z. č. 365/2000 Sb., v platném znění) je v § 9 odst. 3 stanoveno, že:
„Držitel poštovní licence, Hospodářská komora České republiky a osoba autorizovaná ministerstvem mohou za provedení správního úkonu kontaktního místa veřejné správy nebo jiného správního úkonu svěřeného jim zvláštním zákonem požadovat poplatek, jehož výše nesmí přesáhnout sazbu správního poplatku stanovenou pro tento správní úkon v zákoně o správních poplatcích.“
Pošta tedy vybírá poplatek ve výši 30 Kč, bez možnosti uplatnění osvobození. V písemném vyjádření z r. 2010 ČP uvádí, že se nejedná o správní poplatek, ale o smluvní cenu vytvořenou dle platných právních předpisů.
Na osvobození od poplatku za ověření podpisu není nárok ani u notáře, protože poplatek notáři není odvozován ze zákona o správních poplatcích, nýbrž vyhláškou provádějící ustanovení notářského řádu, kde žádné osvobození není.

 
Detect language » Hungarian