Pacienti s FM mají až 4 x méně cytokinů v krvi.

03.02.2013 15:43
Tato studie prokázala, že fibromyalgie může skutečně mít imunologický základ spíše než revmatologický nebo neurologický jak se kdysi myslelo.

Vědci také vyvinuli novou testovací protokol, který může být užitečný jako nástroj pro diagnostiku fibromyalgie.

Závěr studie: cytokinové odpovědi na mitogenní aktivátory PBMC izolovaných od pacientů s FM byly výrazně nižší než u zdravých jedinců, což znamená, že buněčná imunita je narušena.

www.prohealth.com/library/showarticle.cfm?libid=17807

 
Cytokiny

látky bílkovinné povahy (peptidy, glykopeptidy) produkované buňkami a sloužící k jejich vzájemnému ovlivňování a předávání informací. Uplatňují se např. v imunitním systému, v regulaci buněčného růstu, množení, aktivaci buněk atd. Mnohé z nich mají i účinky na ostatní orgány (podílejí se na vzniku horečky či nechutenství u infekcí). Jejich podávání nebo naopak potlačování jejich tvorby se využívá při výzkumu, diagnostice a někdy též v léčbě řady chorob (srov. anticytokiny). Srov. interferon, interleukiny, transfer faktor, růstové faktory.

slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/cytokiny

 

Cytokiny a jejich úloha v regulacích imunitního systému

oldweb.izip.cz/ds3/hypertext/AJCIV.htm