Pěstování léčebného konopí

19.07.2012 11:49

– analýza zahraničních zkušeností z regulačního a ekonomického hlediska.

 

Studie došla k závěru, že se cena v zahraničí pěstovaného léčebného konopí pohybuje mezi maloobchodní a velkoobchodní cenou konopí na černém trhu.
V zemích, kde neexistuje průnik mezi preskripcí léčebného konopí a jeho poskytováním pro léčebné úèely (příkladem takového průniku jsou USA nebo Španělsko), je cena léčebného konopí nižší než cena konopí na nelegálním trhu. Pokud by tyto zákonitosti platily také pro Českou republiku, cena za gram léčebného konopí by byla vyšší než 80–130 Kč za gram a nižší než 200 Kč za gram. Po přepočtení cen léčebného konopí v zahraničí s využitím HDP na jednoho obyvatele by to však byla stále relativní vyšší cena než ve všech zemích, které konopí samy pěstují, s výjimkou Nizozemí. Nižší ceny konopí za gram (po přepočtu přes HDP) jsou v zahraničí dosaženy využitím denního světla ve sklenících v letních měsících, jako je tomu v Izraeli nebo Španělsku, nebo za předpokladu dotování ceny pro pacienta ze státního rozpočtu, jako je tomu v případě Kanady.