Plicní hypertenze

01.04.2012 11:54

Příznaky jsou často lehké a netypické, a lze je zaměnit za projevy jiného onemocnění srdce a plic.

Syndrom charakterizovaný vysokým krevním tlakem v plicním oběhu.

Vzniká jako důsledek některých systémových onemocnění pojiva.

Nejčastější příznaky plicní hypertenze jsou:

* Dušnost, únava, závratě při posazování a postavování
* Mdloby, namodralé zbarvení rtů a kůže
* Otoky kotníků nebo dolních končetin, bolest na hrudi
* Zrychlený tep, bušení srdce


Pro pokročilé stádium plicní hypertenze je navíc typické, že:

* Nemocný je schopen jen těch nejnutnějších úkonů.
* Nemocný má příznaky onemocnění i v klidu.
* Pacient bývá v obdobích zhoršení nemoci upoután na lůžko.

 

Plicní hypertenzi se jen výjimečně podaří odhalit při běžné zdravotní prohlídce.

Příznaky plicní hypertenze jsou natolik netypické, že průměrná doba od jejich vzniku do stanovení diagnózy je mnohdy i několik let.

www.pph.cz/pacient.php