Po léčbě Transkraniální stimulací - stejnosměrný proud (tDCS) se snížila bolest u FM

01.12.2014 14:46

Výsledky prokazují, že GABA (Kyselina ?-aminomáselna je hlavní inhibiční mediátor v centrálním nervovém systému) , Glx (glutamát a glutamin) a NAA ( N-acetylaspartát) hrají důležitou roli v patofyziologii FM a její modulaci tDCS. onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/art.38945/abstract

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

Transkraniální stimulace stejnosměrný proud (tDCS) je forma neurostimulace , které používá konstantní, nízký proud dodávaný přímo do mozku, prostřednictvím malých elektrod. Byla původně vyvinuta pro pacienty s poraněním mozku, jako je mrtvice. Testy na zdravých dospělých prokázaly, že tDCS může zvýšit kognitivní výkon při různých úkolech, v závislosti na oblasti mozku, které jsou stimulovány. To se využívá ke zvýšení jazykové a matematické schopnosti, soustředění, řešení problémů, paměť a koordinace. en.wikipedia.org/wiki/Transcranial_direct-current_stimulation