Podmínky pro poskytování léčebně rehabilitační péče v odborné léčebně

11.01.2013 19:49

Pacienti pro tento typ péče musí být schopni fyzicky i mentálně aktivní spolupráce při poskytování léčebně rehabilitační péče a tak umožnit realizaci efektivní rehabilitace. Délka hospitalizace musí odpovídat vývoji klinického stavu při intenzivní rehabilitační léčbě, nebo cíli, který odpovídá krátkodobému i dlouhodobému rehabilitačnímu plánu pacienta. Z doporučení/ návrhu na léčebně rehabilitační péči v odborném léčebném ústavu musí vždy vyplývat nezbytnost jejího poskytnutí ústavní formou, popř. neúčelnost jiného postupu.

Při hospitalizaci pacientů, kteří budou indikováni z vlastního sociálního prostředí, musí být z dokumentace při přijetí na lůžko zřejmé, jak probíhala dosavadní neúčinná ambulantní léčba (podrobný popis dosavadního léčebného postupu včetně farmakoterapie, průběhu rehabilitace, resp. popis jiných použitých léčebných postupů).

Tento typ péče není primárně určen pro hospitalizaci pacientů s apalickým syndromem ve stadiích neumožňujících efektivní rehabilitaci, ani pro pobyty pacientů s chronickými degenerativními onemocněními kloubů či zad (mimo dekompenzovaný stav - zhoršený), resp. pro pobyty pacientů s postižením hybnosti nevyžadujícím nebo neumožňujícím kvalifikovanou fyzioterapii a rehabilitaci.

www.vzp.cz/poskytovatele/infoservis-a-akcent/infoservis/infoservis-09-2012/podminky-pro-poskytovani-lecebne-rehabilitacni-pece-v-odborne-lecebne

 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian