Polymyalgickými příznaky může začít FM

05.03.2012 13:24

Polymyalgie revmatická –  FM je v diferenciální diagnostice.

Zánětlivé revmatické onemocnění neznámé etiologie. Klinický syndrom vyskytující se u lidí ve věku nad 50 let charakterizovaný bolestí a ranní ztuhlostí svalů v oblasti pletence ramenního a/nebo pánevního a v oblasti svalů šíje. Obvykle rychle odpovídá na malou dávku kortikoidů.

Asi v 15 % případů se vyskytuje současně s temporální arteriitidou. Začátek bývá akutní a přítomny jsou celkové příznaky onemocnění (únavnost, hubnutí, teploty, deprese, úbytek na váze).

Výjimečně dobře reaguje na léčbu glukokortikoidy. Výrazné zlepšení po podání glukokortikoidů se zaznamená již v průběhu 48 hodin od začátku léčby. Léčba by ale měla trvat nejméně 2 roky. Prognóza pacientů s PMR je dobrá. Současně s glukokortikoidy musí být všem pacientům podáván vápník a vitamín D, u pacientů se sníženou kostní denzitou jsou indikovány bisfosfonáty. 

www.zdn.cz/clanek/postgradualni-medicina/polymyalgia-rheumatica-diagnostika-a-lecba-459676

www.medicabaze.cz/?&sec=term_detail&termId=180&tname=Polymyalgie+revmatick%C3%A1