Poškození nervů u FM postihuje i plíce

05.10.2017 22:00

Tato studie spojuje autonomní nervovovou soustavu s funkcí plic - problém o kterém se  doposud  ve spojitosti s FM nemluvilo.

Dysautonomie u fibromyalgiků může být charakterizována zvýšenou hyperaktivitou sympatiku během dne spojovanou se špatnou odpovědí na různé stresové faktory.

U FM a ME/CFS si lidé stěžují na potíže s dýcháním, dušnost, lapáním po dechu. Některé studie naznačují, že plicní ventilace může být během cvičení u některých pacientů snížená. Fibromyalgie je svalové onemocnění a chronická únava neposkytuje dýchacím svalům dostatek energie. Autonomní nervová soustava (ANS) má vliv na srdeční a dýchací frekvenci.

Autoři studie zjistily, že sympatický nervový systém (SNS) u těchto dg je hyperaktivní  v  klidu, ale ale poté, co je pod tlakem či ve stresu se zhroutí.

Jak je napadla spojitost plic s FM?  Inspirovaly se diabetem. Pacienti s diabetem 1. i 2.typu mívají FM jako diferenciální dg. U FM a diabetu jsou podobné potíže s ANS.  

Testovali objem plic, obsah plynu a tak zvaný test na přenosový faktor plic, který měří kapacitu plic a jejich schopnost práce s oxidem uhelnatým. Dále použily dotazník Composite Autonomic Symptom Score or COMPASS.

FM pacienti měli funkční mikrocirkulaci, morfologické abnormality a abnormální struktury reaktivní hyperemie díky vyšším sympatickým odezvám, které vedly ke zvýšeným vazokonstrikcím. 

Výsledky dotazníku autonomic questionnaire (COMPASS) korelují s dotazníkem používaným u FM - Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ).  Z toho vyplývá, že problém autonomního nervového systému může  za mnoho příznaků u FM.

Celkový objem plic byl v pořádku, avšak u všech pacientů s fibromyalgií byla významně snížena míra fungování plic (faktor přenosu oxidu uhelnatého, difúzní schopnost oxidu uhelnatého, objem alveolární kapilární membrány a objem plicní kapilární krve). Další analýzy zjistily snížení dyfuzní kapacity plic což je pravděpodobně způsobeno významným snížením objemu plicních kapilár - mikrovaskulární objem plic se snížil.

Ukázalo se, že kapiláry jenž přivádějí  krev do většiny našich tkání nefungují příliš dobře.

Receptory našich buněk, které způsobují dilatace krevních cév, byly v průběhu času tak nadměrně stimulované, že již neodpovídají na signály, které se mají dilatovat. Krevní cévy zústávají zúžené, zhoršuje se tok krve a snižuje objem krve.

V kardiovaskulárním systému má oxid dusnatý vliv především na udržení cévního tonu a krevního

tlaku. Snížená produkce oxidu dusnatého má za následek vazospasmy, systémovou či plicní hypertenzi. NO uvolňuje hladké svalstvo ve stěnách tepen, čímž umožňuje, aby krev lépe proudila k životně důležitým orgánům.

U účastníků této studie byla zaznamenána vysoká míra Raynaudových jevů -záchvatovité zbělání či promodrání konečků prstů na ruce, noze, vznikající při vystavení chladu nebo v závislosti na emocích.  Pacienti s FM a Raynaudovými jevy měli horší výsledky plicních testů, což je logické.  Dochází ke stažení cév. Raynaud se zdá být dalším projevem dysregulovaného autonomního nervového systému uFM.

Není to poprvé, co se objevily problémy s mikrocirkulací u fibromyalgie.  Autoři studie  z roku 2014 uváděli, že mikrocirkulační problémy  měly za následek  nízké hodnoty z vyšetření měřící kondici VO2 max – ukazatel jak účinně dokáže naše tělo zužitkovat kyslík při zatížení. 

Nnení to poprvé, co bylo nalezeno u FM  poškození autonomních nervů - malých nervovových vláken. V loňském roce bylo prokázáno poškození nervových vláken v oku.  Sommers našel neobvyklý vzorec poškození nervů u FM - "malá vláknová patologie", aby se rozlišila od typické drobné vláknité neuropatie zjištěné u jiných poruch. 

medicalhealthnews.info/nerve-damage-affecting-lungs-fibromyalgia-new-study/