Poskytování nemocenského poživatelům invalidních důchodů

02.02.2014 11:01

Pobírání invalidního důchodu samo o sobě nezakládá nárok na dávky nemocenského pojištění. Je-li však vedle něj současně vykonáváno zaměstnání či jiná činnost zakládající účast na nemocenském pojištění, nárok na dávky nemocenského pojištění při splnění stanovených podmínek vznikne. Pobírání invalidního důchodu pro invaliditu prvního či druhého stupně (do 31. prosince 2009 částečného invalidního důchodu) při současném výkonu výdělečné činnosti nemá vliv na nároky z nemocenského pojištění. Poživatelé invalidních důchodů pro invaliditu třetího stupně (do 31. prosince 2009 plného invalidního důchodu) mají právní úpravou do určité míry omezeny nároky na nemocenské, neboť je zohledněn fakt, že jejich zabezpečení je zajištěno především pobíráním důchodu. Nároky na peněžitou pomoc v mateřství nemají nijak kráceny (s výjimkou nároků z ochranné lhůty – viz dále).

www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-vydanych-cisel/clanky/2010-2-mgr-eva-bolckova-poskytovani-nemocenskeho-pozivatelum-invalidnich-duchodu.htm

 
English (auto-detected) » Hungarian