PŘEDČASNÝ STAROBNÍ DŮCHODCE SI MUSÍ VYBRAT

14.02.2011 15:09
OSVČ, která doposud vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost z důvodu pobírání předčasného starobního důchodu a současně je účastna nemocenského pojištění OSVČ, si od 1. 1. 2011 musí zvolit jen jednu z těchto možností.
Musí sama zvážit, zda preferuje výplatu předčasného starobního důchodu nebo účast na nemocenském pojištění pro případ vzniku sociální události.
Celé znění na: https://www.cssz.cz/cz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2010/cssz-informuje-predcasny-starobni-duchod-osvc-nemocenske-pojisteni-od-1-1-2011.htm