Při invailiditě III.st. se může pobírat podpora v nezaměstnanosti

04.02.2014 13:56

Spousta lidí si myslí, že člověk v invalidním důchodě nemůže pracovat a z toho důvodu nebude ani zapsán do evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadě práce, tím pádem nebude moci ani pobírat podporu v nezaměstnanosti. Tvrdí to i spoustu internetových zdrojů.

Skutečnost je však zcela jiná

„Základní rozlišení pro to, zda osoba zařazená ve III. stupni invalidity může být zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání a pobírat podporu v nezaměstnanosti je, zda je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. Toto by mělo být vypsáno v rozhodnutí OSSZ o poklesu pracovní schopnosti.

- Pokud daná osoba za zcela mimořádných podmínek je schopna pracovat, může být zařazena a vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a pobírat podporu v nezaměstnanosti.

- Pokud není schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek, nemůže se v té době stát uchazečem o zaměstnání.

- Pokud je uznána invalidita III. stupně v průběhu již vedené evidence, je uchazeč tuto skutečnost povinen Úřadu práce ČR oznámit jako skutečnost bránící zařazení nebo vedení v evidenci podle § 25 zákona o zaměstnanosti a dnem, kdy tato skutečnost nastala, je mu podle § 29 evidence ukončena.

- Pokud tuto skutečnost ÚP ČR neoznámí, je to důvod pro vyřazení z evidence.

- V návaznosti na uvedené, pokud není osoba vedená v evidenci, nemůže pobírat podporu v nezaměstnanosti.“

www.invarena.cz/?p=14666

 
English (auto-detected) » Hungarian
 
 
English (auto-detected) » Hungarian