Příprava k práci

01.01.2014 14:41

Formou přípravy k práci je osoba se zdravotním postižením zapracovávána na vhodné pracovní místo.

Získá znalosti, dovednosti a návyky nutné pro výkon zvoleného zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.

 

Příprava k  práci může trvat nejdéle 24 měsíců a provádí se:


• na pracovištích zaměstnavatele (i s podporou asistenta),
• na chráněných pracovních místech právnické nebo fyzické osoby,
• ve vzdělávacích zařízeních.


O  přípravě k  práci uzavírá ÚP ČR s  osobou se zdravotním postižením písemnou dohodu.

Dotyčnému přitom náleží (pokud nepobírá dávky nemocenského pojištění, starobní důchod nebo mzdu nebo náhradu mzdy), po dobu účasti na přípravě k práci podpora při rekvalifi kaci. A to i v případě, že není veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Podpora při rekvalifi kaci činí 60 % z průměrného měsíčního čistého výdělku. Náklady spojené s prováděním přípravy k práci hradí ÚP ČR.