Reaktivita T lymfocitů u FM a ME/CFS

15.05.2012 21:40

Tato studie ukazuje, abnormální reaktivity na běžné slizniční mikrobiálních antigenů u pacientů s CFS a / nebo FM. Aktivované T buňky mohou produkovat cytokiny , jako je gama- interferon, který může vyvolávat příznaky chřipky obvykle pozorované u pacientů s CFS nebo FM. Interferon může vysvětlit tyto symptomy indukcí enzymů ( indoleamine dioxygenasa a syntázy oxidu dusnatého ), které produkuje NMDA receptoru agonistou je jako quinolinic kyseliny a peroxinitrite.

www.em-consulte.com/article/286890/reactivite-microbienne-lymphocytaire-dans-le-syndr