Revmatoidní faktor

07.06.2012 08:39

Zvýšená hodnota může indikovat

 • revmatoidní artritidu - autoimunitní zánět kloubů, obvykle symetrický, s výrazným postižením menších kloubů (ruky), zánět má zhoršující se průběh s poškozením kloubních struktur, vznikem deformit a znehybnění kloubů; pacienti s vyššími hodnotami RF mají těžší průběh onemocnění, je to způsobeno tím, že RF může aktivovat zánětlivé pochody v nitrokloubním prostoru i v krevním oběhu
 • Sjögrenův syndrom – autoimunitní onemocnění se zduřením slinné a slzné žlázy s projevy suchosti v ústech, očích, s postižením kloubů
 • jiná systémová autoimunitní onemocnění (RF je zvýšen, neslouží však k diagnostice či sledování těchto chorob):
  • systémový lupusu erythematodes – dlouhodobé autoimunitní zánětlivé postižení kůže, kloubů, ledvin, plic srdce, cév, krevních buněk, centrálního nervového systému, aj.
  • systémová sklerodermie – autoimunitní onemocnění pojivové tkáně s hromaděním kolagenu, postihující kůži (ztuhnutí) a vnitřní orgány
  • dermatomyozitida, polymyozitidě – získaná autoimunitní zánětlivá onemocnění svalů
  • vaskulitidy – zánětlivé poškození cévní stěny, vedoucí k poruše krevního zásobení
 • jiná akutní a dlouhodobá onemocnění (RF je zvýšen neslouží však k diagnostice či sledování těchto chorob):
  • onemocnění jater, plic
  • infekce (bakteriální, virové infekce, parazitární)
  • tuberkulóza, syfilis, sarkoidóza (onemocnění řady orgánů s tvorbou granulomů - ložiska v tkáni, v nichž dochází ke shluku buněk imunitního systému reagujících na dosud neznámý podnět); nejčastěji postiženy plíce a nitrohrudní uzliny
  • některé nádorové choroby

www.toplekar.cz/laboratorni-hodnoty/revmatoidni-faktor.html