Rodinné konstelace - osobně doporučuji.

06.02.2012 00:58

S rodinou jste spojeni skrze celé generace. Nevědomky formuje to, jak vidíte svět, jak cítíte, myslíte a jednáte. Rodina je jednou z hlavních příčin kvality Vašich vztahů, zdraví a života.

Rodinné konstelace Vám pomohou objevit, jak jste ovlivněni osudy dalších členů rodiny včetně Vašich předků. Na tomto základě vytváříte vztahy vůči svým partnerům a dětem.

Tato metoda odhaluje hluboká spojení a zápletky, ke kterým nemá tradiční psychoterapie přístup.

Rodinné konstelace nevyžadují dlouhodobou terapii. Je to přístup, který vede přímo do centra problému. Nacházíme harmonii a řešení Vaší situace.

Rodinné konstelace Vám pomohou porozumět širším vlivům, které na Vás působí. Změníte pohled na svůj život a vztahy ke svým blízkým.

www.rodinne-konstelace.cz/