Role koenzymu Q10 u pacientů s fibromyalgií a ME/CFS

01.04.2014 09:28

Výzkumy potvrzují, že jedním z hlavních faktorů rozpoutání a zhoršování stavu u fibromyalgie a ME/CFS je úbytek koenzymu Q10 a jeho dodáváním je možné značnou měrou zlepšit celkový zdravotní stav pacientů s těmito chorobami.

  • Koenzym Q10 je výživná látka, která se nachází v každé buňce našeho těla.
  • Je nezbytnou součástí procesu výroby energie v každé naší buňce.
  • Koenzym Q10 je rovněž mocným antioxidantem = chemikálie, která odstraňuje potenciálně škodlivé látky.

Než přistoupíme k vysvětlení toho, jak koenzym Q10 funguje, je nejprve nutné přiblížit pojem mitochondrie. Mitochondrie jsou tzv.továrny na výrobu energie v každé naší buňce a jsou nezbytné ke správné funkci buňek. Úkolem mitochondrie je zásobovat tělo energií ve formě adenosinu trifosfátu (ATP) a koenzym Q10 je činitel, který je v tomto procesu nezbytný.
Vzhledem k tomu, že mitochondrie hrají tak významnou roli ve fungování buněk, je více než logické, že se vědci domnívají, že panuje spojitost mezi těmito nemocemi a hladinami koenzymu Q10. Jak se ukazuje, výzkumy dávají těmto domněnkám za pravdu-mitochondrická dysfunkce a nízké hladiny koenzymu Q10 se zasazují na přetrvávání těchto nemocí.

Koenzym Q10 a fibromyalgie
Tým španělských vědců zkoumal spojistost mezi rolí koenzymu Q10 a fibromyalgií. Jak informuje studie z roku 2009, bylo odhaleno, že hladiny koenzymu Q10 u pacientů s fibromyalgií jsou o 40% nižší v porovnání se zdravými jedinci. Studie provedená o rok později tato fakta potvrdila a bylo stanoveno, že pacienti s fibromyalgií mají snížené hladiny koenzymu Q10 a že je mitochondrická dysfunkce klíčovým faktorem u nemoci.
Tyto studie byly následovány výzkumem, který zkoumal efektivitu konezymu Q10 přímo na pacienty s fibromyalgií. Roku 2013 bylo skupině 20 pacientů s fibromyalgií podáváno 300mg koenzymu Q10 denně po dobu 40 dní. Byla zaznamenána klinická zlepšení v porovnání se skupiínou, která dostávala placebo. Pacienti, kteří brali koenzym Q10, zazanamenali snížení bolesti, únavy a ranní únavy.


Koenzym Q10 a ME/CFS
U pacientů s ME/CFS byly zaznamenány obdobné výsledky. Byla analyzována plasma u 58 pacientů s ME/CFS a 22 zdravých jedinců. Hladiny koenzymu Q10 byly významně nižší u pacientů s ME/CFS. Tato zjištění mohou hrát významnou roli v následné léčbě. Vzhledem k tomu, že je koenzym Q10 nezbytnou součástí každé buňky v našem těle, jeho závažné nedostatky mohou způsobovat mitochondriální dysfunkci, která má vážný dopad na celou řadu vnitřních orgánů a tělních systémů a může vést k selhání srdce.
Přesně to se děje podle lékařky Sarah Myhill, která tvrdí, že ME/CFS je ve skutečnosti symptom selhání mitochondrií. Doktorka Myhill doporučuje pacientům, aby si nechali změřit hladiny koenzymu Q10 a na základě výsledků začali brát koenzym Q10 pokud jsou tyto hladiny nízké. Kromě toho Myhill dodává, že koenzym Q10 má nejlepší účinky pokud se bere společně s acetyl L-karnitinem, hořčíkem, D-ribózou a vitaminem B3 (niacinamid).https://www.prohealth.com/library/showArticle.cfm?libid=18307&site=articles


Role koenzymu Q10 u jiných nemocí
Vzhledem k tomu, že nedostatek koenzymu Q10 může potenciálně ovlivnit každou buňku v našem těle, vědci se stále více soustředí na výzkumy ohledně toho jakou roli může hrát u různých nemocí. Doposud byly vykonány studie na zvířatech a předběžné lidské studie, které se snažily odhalit souvislost mezi hladinymi koenzymu Q10 a těmito nemocemi: rakovina prsu, rakovina kůže; Parkinsonova, Huntingtonova a Alzheimerova choroba a migrény. Všechny tyto studie měly slibné výsledky, které naznačovaly, že konezym Q10 může pomoci v prevenci i v boji s nimi.


Jak získáváme koenzym Q10
Malé množství koenzymu Q10 se dá získat z jídla, převážně z masa a ryb. Jeho nejvyšší množství se nachází v orgánech (srdce, játra, ledviny) a stejně tak v hovězím mase, sardinkách a makrele. Koenzym Q10 se rovněž syntetizuje ve tkáních našeho těla. Pokud zdraví jedinci požívají dostatečné množství výše zmíněných potravin bohatých na koenzym Q10, nemusí se strachovat o to, že by trpěli jeho nedostatkem.

Proč je tedy mezi námi tolik lidí, kteří trpí jeho nedostatkem? Je hned několik možných příčin. Velkou měrou se na tom pravděpodobně zapsala masáž v médiích propagující negativní vliv červeného masa na náš organismus a důraz na obiloviny. Na vině jsou rovněž vnější toxiny, chronická onemocnění a některé léky na předpis, které mohou přispět ke snížení hladin koenzymu Q10 v našem těle a k neschopnosti našeho těla koenzym syntetizovat.

Výzkumy například prokázaly, že se na snížení hladin koenzymu podepisují léky jako statiny (Lipitor, Zocor,..), které nejen snižují cholesterol, ale rovněž zpomalují proces biosyntézy koenzymu Q10 až o 40 procent. Kdokoliv, kdo tedy bere léky na snížení cholesterolu by měl brát i koenzym Q10.

I jiné léky jsou nechvalně známé pro jejich schopnost ztenčovat zásoby koenzymu---jsou to například beta-blokátory, diuretika, tricyklická antidepresiva a léky na cukrovku jako metformin, tolazamide a glyburide.

Pokud naše těla nejsou schopná z jakéhokoliv důvodu udržet normální hladiny koenzymu Q10, je vhodné jeho zásoby doplňovat prostřednictvím výživových doplňků.

Který typ koenzymu Q10 je nejlepší
Koenzym Q10, který se nachází ve většině výživových doplňků se nazývá ubiquinone. Za účelem výroby buněčné energie, musí naše tělo přeměnit ubiquinone na ubiquinol. Je to právě ubiquinol, který nese elektrony skrz mitochondrie a výtváří energii.

Mladí a zdraví jedinci nemají žádný problém s přetvářením koenzymu Q10 na ubiquinol, ale jak postupně stárneme a pokud trpíme chronickou chorobou, naše schopnost přetvořit koenzym Q10 na ubiquinol slábne. Pokles této schopnosti je patrný kolem 40 roku života, ačkoliv někteří vědci poukazují na to, že k tomu může dojít už i u jedinců, kterým je 25.

Jedna studie, kdy se zkoumal dopad nedostateku koenzymu Q10 u krys, přinesla zajímavé výsledky. Jedna skupina dostávala standartní stravu bez jakýhkoliv výživových doplňků. Skupina druhá byla živena stejnou stravou  a k tomu dostávala pravidelný příděl ubiquionu koenzymu Q10. Třetí skupina měla stejnou stravu a ubiquinol koenzemu Q10.
Po roce první skupina trpěla závažnými degenerativními změnami vztahujícími se ke stárnutí. Druhá skupina také vykazovala značné,však ne tolik závažné, změny. Třetí skupina, která brala ubiquionol, sršela energií typickou pro mladé krysy. Skupina, která dostávala ubiquinol stárla o 51% pomaleji než skupina, která nedostávala žádnou formu koenzymu a o 40% pomaleji než skupina, která dostávala ubiquinone.

Jiná studie se zaměřila na to, jak naše tělo vstřebává ubiqionone a ubiquinol. Její výsledky prokázaly, že by bylo potřeba brát 8x více ubiquinonu, aby se dosáhlo stejné koncentrace ubiquinolu v krevní plasmě. Jinými slovy 150mg ubiquionolu se rovnalo 1200mg standartního koenzymu Q10.

Jakýkoliv typ koenzymu Q10 je dobrý, ale jak naznačují výše zmíněné studie, je pravděpodobně lepší dát našemu tělu koenzym Q10 ve formě, kterou snadněji přijme = ubiquinol. Je důležité podotknout, že zdraví jedinci mladší 25 jsou schopni snadno přetvořit koenzym Q10 na ubiquinol, ale pokud jste starší nebo máte chronickou chorobu, ubiquinol je doporučená formu koenzymu Q10.

Jak brát koenzym Q10
Většina specialistů na fibromyalgii a ME/CFS doporučuje svým pacientům brát koenzym Q10. Dávkování se liší od 300mg/denně – 1200mg/denně. Důkazy naznačují, že i tak vysoké dávky jako 1200mg/denně a i vyšší nemají žádné nežádoucí postranní účinky.

Pokud berete standartní koenzym Q10, měli byste ho brát s pokrmem bohatým na tuky pro jeho lepší vstřebávání. Na druhou stranu, ubiquinol se váže i s vodou, takže je mnohem snadnější ho absorbovat a eliminujeme tím přehnanou konzumaci tučných pokrmů.
www.prohealth.com/library/showArticle.cfm?libid=18307&site=articles

 
English (auto-detected) » Hungarian
 
 
English (auto-detected) » Hungarian