rTMS – alternativní mozkové cíle

04.02.2014 18:51

Neuromodulace se staly v posledních desetiletích alternativní léčebnou možností tam, kde selhaly standardní metody.

rTMS – alternativní mozkové cíle

Dorzolaterální prefrontální kortex (DLPFC) je nově identifikované místo v mozku, při jehož stimulaci by mohlo dojít k analgetickému efektu při NB. Má strukturální spojení s PAG a interakce s bazálními ganglii, amygdalem, přední kůrou cingula a thalamem, což vede k jeho kontrole nad emočně-afektivním a evaluačně-kognitivním prožíváním bolesti. Při stimulaci pravostranného DLPFC se analgetický efekt projevuje u fibromyalgie a u centrální i periferní deafferantace, zatímco levostranná stimulace zlepšuje bolest u periferních neuropatických etiologií. Nálezy ukazují, že jednostranná stimulace DLPFC ovlivňuje bolest oboustranně, zatímco stimulace motorického kortexu je striktně kontralaterální. MUDr, Ivan Vrba, PhD.

 
English (auto-detected) » Hungarian
 
 
English (auto-detected) » Hungarian
 

rTMS zlepšuje kvalitu života pacientů s fibromyalgií

www.neurology.org/content/early/2014/03/26/WNL.0000000000000280.abstract

 

Magnetická stimulace přináší pacientům s FM úlevu

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

fibromyalgik.webnode.cz/news/magneticka-stimulace-prinasi-pacientum-s-fm-ulevu/

 

Repetitivní transkraniální magnetická stimulace znamená opakovanou aktivaci postižené mozkové kůry pulzním magnetickým polem. K hlavě se přiloží malá cívka, kterou prochází elektrický proud. V místě, kde přiložíme cívku k hlavě, se stahují svaly a zároveň se aktivuje mozek. Pro vyvolání náležitého účinku je důležitá především frekvence. Užití vysoké frekvence 10 až 20 Hz vede k nárůstu synaptického přenosu a ke zvýšení metabolizmu stimulované oblasti. Tato terapie není bolestivá, ale lze říci, že čím větší je intenzita a frekvence stimulace, tím spíš je nepříjemná. Tyto pocity způsobuje stažení hlavových svalů nebo aktivace nervů v místech působení. Jediná závažná komplikace u rTMS je možnost vyvolání epileptického záchvatu, pokud by se použila příliš vysoká intenzita magnetického pole v kombinaci s příliš vysokou frekvencí. K výhodám rTMS také patří, že při ní není nutné podávat narkózu, nemá nepříznivý vliv na paměť a pacient může hned po zákroku odejít domů.

www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/tema/571-lecba-proudem/

 
English (auto-detected) » Hungarian
 
 
Neurotechnologie

cs.wikipedia.org/wiki/Neurotechnologie

 

Transkraniální magnetická stimulace (TMS, či rTMS)

Dokáže v relativně omezeném místě uniformně aktivovat mozkovou tkáň (dojde k depolarizaci akčního potenciálů v neuronech), čímž vyvolá časově omezené „vypnutí“ dané tkáně. rTMS využívá opakování signálů, což vyvolá dlouhodobější efekt (v závislosti na užité frekvenci a intenzitě lze u příslušné mozkové tkáně zvyšit či snížit její budivost). cs.wikipedia.org/wiki/Neuroekonomie

 
English (auto-detected) » Hungarian
 

 

 
English (auto-detected) » Hungarian
 
 
English (auto-detected) » Hungarian
 
 
English (auto-detected) » Hungar
 
 
English (auto-detected) » Hungarian