Skvalén

12.05.2011 17:27

Vakcína proti prasečí chřipce obsahuje přísadu - skvalén, o které je známo, že způsobuje mrzačící nemoci .

Existují data ve více než tuctu recenzovaných vědeckých dokumentů od deseti různých laboratoří v USA, Evropì, Asii a Austrálii, dokumentující, že na skvalenu založené pomocné látky mohou vyvolat autoimunitní nemoci u zvířat. Švédský Karolinska Institute demonstroval, že skvalen samotný může vyvolat zvířecí verzi revmatické artritidy. Polská Akademie věd ukázala, že u zvířat může samotný skvalen vytvořit katastrofická poškození nervového systému a mozku. Medical School univerzity na Floridě ukázala, že u zvířat může samotný skvalen vyvolat produkci protilátek, specificky spojených se systémovými sžíravými vředy erythematosus.

Mikropaleontoložka dr. Viera Scheibner, která provedla výzkum neblahých účinků pomocných látek ve vakcínách, napsala o skvalenu následující: Skvalen "přispěl k vodopádu reakcí zvaných "syndrom ze Zálivu". (u vojáků vznikla) artritida, fibromyalgie, lymfadenopatie, vyrážky, fotosenzitivní vyrážky, obličejové vyrážky, chronická únava, chronické bolesti hlavy, abnormální ztráta vlasù, nehojící se kožní léze, aftózní vředy, závratì, slabost, ztráta paměti, záchvaty, změny nálady, neuropsychiatrické problémy, narušení štítné žlázy, chudokrevnost, zvýšená ESR (míra sedimentace erytrocytů), systémové sžíravé vředy erythematosus, roztroušená skleróza, ALS, Raynaudův fenomén, Sjorgenův syndrom, chronický průjem, noční pocení a nízké horečky." Zdroj translation OSUD.cz 2009

 

CO MŮŽE ZPŮSOBIT SKVALEN?

Vzhledem k tomu, že adjuvans se do vakcín přidává proto, aby se povzbudil imunitní systém k prudší reakci na antigen, varují mnozí specialisté, že může dojit k rozsáhlým a nepředvídatelným autoimunitním reakcím. Imunitní systém by totiž mohl zaútočit proti vlastním molekulám skvalenu v mnoha tkáních a orgánech, zejména však v mozku. Laboratorní studie ukázaly, že po injekčním podání skvalenu laboratorním potkanům se vyvine chronická zánětlivá reakce postihující klouby, připomínající revmatoidní artritidu.

Vzhledem k tomu, že skvalen (MF59) byl použit jako adjuvans v experimentálních vakcínách proti antraxu, kterými byli očkováni vojáci při válce v Perském zálivu, je právě jeho působení přičítáno devastující autoimunitní onemocnění, kterým trpí veteráni této války. Ačkoliv je dnes použití skvalenu v těchto vakcínách z mnoha stran popíráno, podle údajů FDA (amerického Ústavu pro potraviny a léky) je možné stanovit antiskvalenové protilátky v tělech nemocných veteránů a u všech, kteří byli těmito vakcínami očkováni. To, že se nejedná pouze o ojedinělý názor ojedinělých vědců, potvrzuje i vyjádření vládní zmocněnkyně pro vědu v Austrálii. Dr. Viera Scheíbner, Ph.D., napsala: " ... toto adjuvans [skvalen] přispělo ke kaskádě reakcí nazývané, syndrom války v zálivu, pozorované u vojáků, kteří se války v Perském zálivu zúčastnili. Symptomy, které se u nich vyvinuly, zahrnovaly chronickou únavu, chronické bolesti hlavy, abnormální ztrátu vlasů a chlupů, artritidu, fibromyalgii, Iymfadenopatii, vyrážky, nehojící se praskliny kůže, afty, ztrátu paměti, křeče, poruchy nálady, neuropsychiatrické problémy, chudokrevnost, poruchy činnosti štítné žlázy, zvýšenou sedimentaci červených krvinek, noční pocení a další vážné poruchy. " O této problematice existuje řada odborných studií.

Zdroj: Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. – časopis Sféra

Více na: https://zdravi.doktorka.cz/nebezpecne-pridavne-latky-ve-vakcinach-proti-chripce/