Snažte se být pacient realista

02.05.2012 14:07

Důvěřujte v úspěšné vyřešení situace se snahou o přizpůsobení se v souvislosti s komplikacemi.

 

  • optimistický pacient – bagatelizuje skutečný dosah, závažnost a intenzitu bolesti,

 

  • pesimistický pacient – trpí nadměrně zvýšenými obavami z nebezpečí, očekává komplikace, vzniká u něj depresivní nálada, rezignace, nadměrné zaměstnávání se vlastní chorobou.