Spojitost mezi osteoartritidou a fibromyalgií

01.04.2014 09:39

Vědci z university v Manchasteru odhlalili mozkové abnormality, které mohou stát za chronickou bolestí, kterou trpí pacienti s osteoartritidou.
Až 30% populace může být v průběhu života postižena určitým typem chronické bolesti-nejčastějším typem je ta spojená s artritidou. Po tom, co se bolest rozšíří do ostatních částí těla, pacienti čelí vyšším stupňům postižení a je pro ně stále těžší vyrovnávat se s obtížemi, které jim narušují spánek a jiné denní aktivity.
„Vždy panovalo přesvědčení, že rozsah bolesti, se kterým se pacienti s artritidou setkávají pramení z poškození kloubů. Rozsah bolesti se však jen nevalně vztahuje k rozsahu poškození a může se rozšířit do přilehlých částí těla, které nevykazují přímé známky artritidy. Chtěli jsme nahlédnout na to, co to může způsobovat.“
Vědci se snažili vyzkoumat jestli existuje nějaká spojitost mezi bolestí, kterou trpí fibromyalgici a pacienti s artritidou.
Zaměřili se na to, jak vnímají bolest jedinci s těmito chorobami-proč jeden typ bolesti vnímají lidé s různými chorobami odlišně.
Studie měřila mozkové vlny v závislosti na krátých laserových pulzech na kůži pacientů trpících fibromyalgickou a artritickou bolestí. Vědci odhalili, že insula cortex, část mozku, navýšila svou aktivitu v momentu, kdy očekávala bolestivý pulz.
„Zvýšená aktivity v této části mozku se váže k celé řadě jevů, včetně tělěsného vnímání a citového zpracovávání, což může vysvětlit, proč někteří pecienti vnímají bolest více intenzivně.“
„Je zajímavé, že v momentu, kdy pacienti očekávali bolestivý impuls, byly snížené reakce v oblesti přední části mozku. Tento typ snížených reakcí koresponduje se sníženou schopností vyvýjet kladné způsoby vypořádávání se s bolestí u obou skupin pacientů.
„Věříme, že přímým nebo nepřímým navýšením aktivity v této části mozku pravděpodobně přinese méně citlivé vnímáním bolesti a to, že budou pacienti schopni se s bolestí lépe vypořádat.

Výzkum prokazuje, že existuje spojitost mezi tím, co probíhá v mozku fibromyalgika a pacienta s osteoartitidou, když očekávají bolest.

Je prokázáno, že FM je geneticky podmíněná. Často se projevuje po stresující události. Ty mohou být emocionální (jako je například traumatické životní události), fyzikální (např. nehody motorového vozidla), nebo lékařské (jako jsou některé infekce). Chronická bolest, revmatoidní artritida, systémový lupus erythematodes a další autoimunitní onemocnění mohou vyvolat vzplanutí fibromyalgie.

www.nursingtimes.net/nursing-practice/clinical-zones/public-health/link-found-between-osteoarthritis-and-fibromyalgia-pain/5068745.article

 
English (auto-detected) » Hungarian