Staňte se duševně silným

02.02.2018 02:52

 

 
Duševně silní lidé se snáze vyrovnají s nemocí, umí koordinovat svou léčbu.
 
Když se lidé potýkají s nepříjemnými situacemi, někteří upadnou do sebezničení, zatímco ostatní přežijí a nesnáze berou jako životní lekce. Nikdo není imunní proti nepříznivosti osudu, ale někteří lidé život zvládají lépe, než ostatní.
 
 
1. Neztrácejí čas litováním se
 
Mentálně silné osobnosti se neutápí v sebelítosti ohledně své situace nebo toho, jak se k nim ostatní zachovali. Namísto toho jsou připraveni převzít zodpovědnost za svou roli v životě a chápou, že život není ani spravedlivý, ani jednoduchý.
 
2. Nenechají se ovládat
 
Nedovolí ostatním, aby je ovládali, ani jim nad sebou nedávají moc. Neříkají věci jako: „Kvůli šéfovi se cítím tak špatně“, protože chápou, že jen oni sami mají kontrolu nad svými emocemi a rozhodují o tom, jak se zachovat.
 
3. Nebojí se změny
 
Psychicky silní lidé se nesnaží vyhýbat změnám. Naopak, vítají pozitivní změny a jsou ochotní být flexibilní. Ví, že změny jsou nevyhnutelné a věří ve svou schopnost adaptovat se.
 
4. Neplýtvají silami na skutečnostech, jež neovlivní
 
Neuslyšíte psychicky silného člověka nadávat na dopravní zácpu nebo vyšilovat kvůli ztracenému zavazadlu. Namísto toho se soustředí na to, co může ovlivnit. Je schopný si uvědomit, že někdy může ovlivnit jedinou věc, a to přístup.
 
5. Nesnaží se všem zavděčit
 
Psychicky silní lidé si připustí, že se nemohou zavděčit vždy a všem. Nebojí se říci ne či za sebe vystoupit, pokud je to potřeba. Snaží se být laskaví a spravedliví, ale snesou své selhání ve snaze někoho učinit šťastným.
 
6. Nebojí se podstoupit promyšlené riskování
 
Nepodstupují nedbalé a hloupé risky, ale nevadí jim riskovat promyšleně. Psychicky silní lidé věnují dost času zvážení risku a možných výhod před tím, než vykonají velké rozhodnutí. Uvědomí si před tím i stinné stránky a možné špatné následky.
 
7. Nelpí na minulosti
 
Mentálně silný člověk neztrácí čas lpěním na minulosti a přáním si, aby události proběhly jinak. Je si své minulosti dobře vědom a dokáže se z ní poučit. Neprožívá znovu a znovu špatné zkušenosti a nefantazíruje o slavných momentech. Namísto toho žije v přítomnosti a plánuje budoucnost.
 
8. Nedělají pořád dokola stejné chyby
 
Psychicky silní lidé přijímají zodpovědnost za své chování a umí se poučit z minulých chyb. Důsledkem toho již své chyby neopakují. Namísto toho se posouvají dále a rozhodují se v budoucnosti lépe.
 
9. Nezazlívají ostatním jejich úspěch
 
Psychicky silný člověk dokáže ocenit a oslavovat úspěchy jiných lidí. Nezávidí a necítí se podražený, pokud ho někdo překoná. Místo toho si uvědomí, že úspěch přichází s úsilím, a to je ochotný vynaložit pro budoucí úspěch ve svém životě.
 
10. Nevzdávají se po prvním neúspěchu
 
Psychicky silný člověk nevidí neúspěch jako důvod ke složení zbraní. Naopak, využije svůj neúspěch k dalšímu zlepšení a růstu. Je ochotný zkoušet tak dlouho, dokud to neudělá správně.
 
11. Nebojí se být sami
 
Dalším znakem psychické síly je schopnost být sám. Nebojí se ticha. Neobávají se zůstat o samotě jen se svými myšlenkami a využijí prostor, aby byli produktivní. Užívají si být sami se sebou a nejsou závislí na přítomnosti a rozptýlení ostatních. Dokážou být šťastní i sami.
 
12. Necítí, že by jim svět něco dlužil
 
Mentálně silní lidé nevnímají věci v životě jako jistotu. Nenarodili se s přesvědčením, že se o ně každý postará a že jim svět dá všechno, nač si vzpomenou. Namísto toho vyhledávají příležitosti dle svých vlastních zásluh a možností.
 
13. Neočekávají okamžité výsledky
 
Pokaždé, když se o něco snaží, ať už jde o zlepšení svého zdraví nebo třeba rozjíždění podniku, psychicky silní lidé neočekávají okamžité výsledky. Pracují však na tom jak nejlépe dovedou a chápou, že opravdová změna potřebuje čas.
 
 
 
 
 
Duševně silný člověk má být pro druhé inspirací a ne vůči nim cítit zášť, jen proto, že my samy nejsme silní lidé. 
 

Pokud máte tyto vlastnosti, jste psychicky silný člověk

Teoreticky řečeno, všechny naše zkušenosti z nás činí silnější a lepší lidi. Být optimistický, převzít kontrolu nad svým vlastním životem a necítit se vinen sám za sebe, jsou jen některé z charakteristik, na kterých bychom měli pracovat. Myslíte, že máte něco z toho?
 
21 charakteristik, které dokazují, že jste psychicky silný člověk. Určitě něco z toho na vás sedí. Čím je toho více, tím lépe.
 
Umíš udržet emoce a rozum v rovnováze
Není to o tom, zda lépe ovládáte vaše emoce nebo rozum. Ale o tom, udržet mezi nimi rovnováhu. Když se o něčem rozhoduješ, měly by být tyto dvě hodnoty vyvážené a ani jedna nepřevažovat. Pokud jsi psychicky silný člověk, máš v harmonii jak emoce, tak rozum (logiku).
 
Jsi produktivní
Člověk může mít tisíce výmluv, proč se mu něco nepovedlo, nebo proč nedostal tu práci. Ale jen psychicky silný člověk se soustředí na to, proč selhal a jak se z toho poučit. Nemá výmluvy, ale chce být lepší.Zkrátka nemrhají časem a stále se chtějí učit něco nového.
 
Dobře se adaptuješ na změny
Život se mění a s tím přichází i adaptování se na změny. Spoustu lidí si nemůže na změnu zvyknout a chce zpátky to, co měl dříve. Silný člověk ale dělá vše pro to, aby si rychle zvykl.
 
Čelíš svému strachu
Každý máme nějaký strach. Většina lidí se mu ale snaží vyhnout a schovává se před ním. To je ale špatně, takhle se strachu nikdy nezbavíte. Důležité je, se strachu postavit a bojovat s ním. Psychicky silný člověk se neschovává a naopak, svůj strach vyhledává, aby se ho zbavil co nejrychleji.
 
Učíš se ze svých chyb
Silní lidé se za svoje chyby nestydí, ba naopak. Berou si z nich ponaučení a chtějí být lepšími. Chybovat je totiž lidské, není za co se stydět.
 
Našel jsi rovnováhu mezi tím, kdo jsi a mezi tím, kým chceš být
Pokud jsi psychicky silný člověk, přijmeš skutečnost, jaký teď jsi. Ale nikdy na sobě nepřestaneš pracovat a neustále se snažíš se zlepšovat.
 
Slavíš úspěch druhých lidí
Být duševně silný znamená, že víš, jak spolupracovat s lidmi. K tomu patří i fakt, že nežárlíš na úspěchy lidí v okolí, ale přeješ jim je. Slavíš je s nimi a užíváte si úspěch společně.
 
To, jak žiješ a rozhoduješ se, odpovídá hodnotám, které uznáváš
Jestli žiješ podle svých hodnot a máš srovnané priority, mnohem lépe se ti v životě bude rozhodovat. Tato schopnost patří těm psychicky silným.
 
Staráš se o to, jak zlepšit svoje dovednosti spíš, než je ukazovat
Existuje hodně lidí, kteří se něco naučí jen proto, aby to poté mohli ukazovat a chlubit se. Psychicky silný člověk se něco naučí pro sebe, ne proto, aby mohl danou dovednost ukazovat ostatním.
 
Žiješ skutečný život
Silní lidé jsou k sobě upřímní a jejich činy odpovídají tomu, co říkají.
 
Oceňuješ to, kdo jsi, ne to, co jsi dokázal
Mentálně silní lidé dávají skutečnou hodnotu tomu, kdo jsou a ne tomu, co mají. Nezáleží jim na výhře či prohře.
 
Jsi zodpovědný za své činy
Pokud uděláš chybu, přiznáš to. Hlavní je, se z chyb poučit a být lepším člověkem.
 
Rozdíly vidíš jako výhodu
Každá překážka a každý problém, kterým čelíš, je jen další příležitostí k růstu. Odlišnost je výhoda!
 
Buď vděčný
Psychicky silný člověk nechce víc. Naopak ví, že má hodně a je za to vděčný. Ví, že by to vše mít nemusel a tak za to děkuje každý den.
 
Jsi realistický optimista
Jsi optimista. Doufáš v to nejlepší, když se potýkáš s překážkami, ale zároveň stojíš nohama na zemi.
 
Pracuješ na svých slabých stránkách
Lidé se za své slabé stránky stydí a snaží se je skrývat. Silní lidé je dávají klidně najevo, pracují na nich a zlepšují je.
 
Jsi připraven řešit problémy
Můžeš si neustále stěžovat na věci nebo můžeš začít problémy řešit, jako to dělají silní lidé.
 
Jsi stále připraven učit se nové věci
Nový den, nová osoba nebo nová zkušenost je jen další příležitostí, jak se něco naučit. Psychicky silný člověk je neustále připraven se učit.