Státní ústav pro kontrolu léčiv

25.09.2010 11:56

17.07.2010 07:02

 

Vznesla jsem soukromě dotaz na www.sukl.cz ohledně léčby FM v Čr. Přetiskuji odpověď paní MUDr. Vašicové:

Dobrý den,
 
Odpovídám na Váš dotaz o léčbě fibromyalgie. 
Fibromyalgie není komplexně definovaná choroba, ale jedná se o soubor nespecifických příznaků a stesků, pro které nebyla zatím určena jednoznačná příčina ( etiologie a patogeneze je neznámá, předpokládá se účast genetické dispozice). Fibromyalgie může maskovat dosud nerozpoznané primární psychiatrické či revmatické onemocnění. Fibromyalgie je často asociovaná s revmatoidní artritidou, systémovým lupus erythematodes, spondylartropatií, osteoporózou, chronickým vertebrogenním algickým syndromem či s některým infekčnim onemocněním - hlavně borreliové a chlamydiové infekce. 
 
Léčba fibromyalgie je doménou revmatologů a neurologů a opírá se o psychoterapii, edukaci pacienta, fyzioterapii ve formě strečinku a relaxačních technik - intenzivní cvičení stav spíše zhoršují. Uplatňuje se akupunktura, hypnoterapie, balneoterapie. Medikamentózně je možno použít analgetika, nesteroidní antirevmatika, anxiolytika, neuroleptika, antidepresiva. Terapeuticky pacienti mohou dobře reagovat na nesteroidní antirevmatika, která bohužel vedou pouze k přechodné úlevě a dlouhodobě problém neřeší. Pacienti  lépe reagují na kombinaci psychofarmak s analgetiky než na samotná analgetika.
 
Ohledně léčby se poraďte se svým ošetřujícím lékařem, který  má k dispozici Vaše lékařské záznamy a výsledky vyšetření, tedy je informován o Vašem celkovém zdravotnim stavu, teprve na základě podrobné znalosti Vašeho chorobopisu je možné navrhnout konkrétní léčbu pro Vás.  
 
Pokud je nám známo, je výše popsaný obecný léčebný postup stejný i v zahraničí.  
 
S pozdravem
 
MUDr.Markéta Vašicová
farmakovigilanční hodnotitel
oddělení farmakovigilance
 
tel.: +420 272 185 940
fax: +420 272 185 222
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz