Studie jenž prokazuje 45% zlepšení spánku u FM při užívání Melatoninu.

01.02.2012 20:47
Melatonin u FM zlepšuje kvalitu spánku, zmírňuje únavu a odstraňuje depresi.

V randomizované, placebem kontrolované studii bylo zjištěno, že lidé s fibromyalgií mají významné snížení příznaků po užití melatoninu. Buď samotného nebo ve spojení s fluoxetinem.

Read more: https://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs prev=/search%3Fq%3DSAD%2Bmelatonin%26hl%3Dcs%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DjbS%26sa%3DX%26tbo%3D1%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26biw%3D1280%26bih%3D885%26tbs%3Dqdr:y%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.cz&sl=en&twu=1&u=https://www.umm.edu/altmed/articles/melatonin-000315.htm&usg=ALkJrhhpky2ZzqqNIniZf9m5R2HAYmWJrw#ixzz1mjtaDVv7

 
Upozornění na kombinaci s antikoncepcí. Není třeba se dle mého soudu obávat. Circadin obsahuje 2mg melatonínu a antikoncepce jej znásobuje ovšem můž se užívat až 5mg před spaním a pokud u toho pijete kávu, tak ona zas hladinu Melatonínu snižuje.

www.fmnetnews.com/latest-news/a-simple-insomnia-treatment

Melatonin a chronoterapie

Podání exogenního melatoninu působí podobně jako světlo -je to synchronizátor cirkadiánních rytmů a cyklického střídání spánku a bdění. Nárazové podání melatoninu může vést k ospalosti způsobené vazodilatací v oblasti rukou a nohou. Tím dochází k tepelným ztrátám doprovázeným poklesem tělesné teploty. Tyto fyziologické účinky melatoninu působí pozitivně na rychlejší usínání. Melatonin však není hypnotikum, protože má na rozdíl od benzodiazepinů a jiných hypnotik jen malý vliv na elektroencefalogram nočního spánku. K dosažení výše uvedených účinků stačí pouze malá dávka melatoninu (~1 mg). U melatoninu byly zaznamenány vedlejší účinky, které se většinou pojí s ospalostí. Melatonin je hojně užíván při potížích spojených s přelety několika časových pásem (jet lag syndrom). V klinické praxi má melatonin také uplatnění u zrakově postižených či nevidomých pacientů s cirkadiánními poruchami spánku, u nichž běžná hypnotika nemají téměř účinek a světlo jako synchronizátor působit nemůže. Melatonin není ani antidepresivum, ale přesto má při léčbě poruch nálady pozitivní vliv, což s největší pravděpodobností souvisí se zlepšením a stabilizací spánku. Za první farmakologické „chronoterapeutikum“ považujeme antidepresivum agomelatin (Valdoxan®), protože kombinuje účinky agonistů melatoninu (změna struktury a synchronizace spánku) a účinky antagonistů serotoninu (antidepresivní složky). Tento lék se úspěšně užívá při léčbě depresivních pacientů s cirkadiánními poruchami spánku.

zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/chronobiologicka-lecba-psychickych-poruch-467034