Suplementace kreatinem

07.04.2013 12:33
Dvojitě zaslepá randomizovaná, placebem kontrolovaná studie prokázala,
že kreatin je užitečný ke zlepšení funkce svalů u pacientů s fibromyalgií.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23554283

 

Chronické bolesti svalů u fibromyalgie vedou k těžkému zkrácení svalů.
Kreatin posiluje svaly, snižuje svalovou slabost i čerpá tekutiny do svalů,
což snižuje fibromyalgické bolesti a pomáhá při odstraňování toxinů z postižených svalů.
 

Suplementace je doplňování stravy o zdraví prospěšné mikroelementy, které ve stravě chybí nebo v ní nejsou v dostatečné míře zastoupeny

 
Použití kreatinu pro léčebné účely

(svalové, neurologické a kombinované choroby, artritida, infarktové stavy) bylo a stále ještě je zkoumáno. Některé studie ukazují, že kreatin by mohl zpomalovat nástup některých neurodegenerativních chorob. Jiná studie zjistila, že podávání kreatinu mírně zvyšuje fyzickou sílu u lidí postižených neurodegenerativními chorobami.Kreatin tak někdy užívají lidé trpící deficiencí GMAT, amyotrofickou laterální sklerózou, nemocí myasthenia gravis, svalovou dystrofií, Huntingtonovou chorobou, Parkinsonovou chorobou či McArdleovou nemocí.

cs.wikipedia.org/wiki/Kreatin