SVALOVÉ DYSBALANCE

11.09.2010 16:27

Posturální (postura = lat. postava) funkce zajišťuje vzpřímenou polohu těla v tíhovém poli. Posturou označujeme klidovou polohu těla, vyznačující se určitým uspořádáním pohybových článků (svalovým, pojivovým a kostěným aparátem).

Správné držení těla je postoj, při kterém jsou jednotlivé články těla v optimálním postavení vzhledem k udržení rovnováhy a minimálnímu zapojování posturálních svalů a při kterém je zapojována fyziologická funkce jednotlivých orgánů a soustav těla.

V běžném životě, si vytváříme určité pohybové stereotypy. Vlivem životního stylu, charakteru práce, jednostranné zátěži, nesprávné pohybové technice se začnou určité svaly zkracovat a jiné ochabovat. Vzniká svalová dysbalance (nerovnováha) mezi skupinami svalů posturálními a fázickými, a tím dochází k odchylkám od správného (fyziologického) držení těla, což může způsobovat zdravotní potíže.

 

Svaly posturální udržují vzpřímený postoj těla, mají tendenci ke zkrácení:

 • svaly šíjové

 • horní část sv. trapézového

 • svaly prsní

 • svaly bederní

 • flexory kyčle (sv. bedrokyčlostehenní, přímý sv. stehenní)

 • ohýbače kolenního kloubu (svaly na zadní straně stehna)

 • trojhlavý sv. lýtkový

 

Svaly fázické mají tendenci k ochabování:

 • flexory krku

 • mezilopatkové svaly

 • dolní část sv. trapézového

 • svaly břišní

 • trojhlavý sval pažní

 • svaly hýžďové

 • některé části natahovače kolenního kloubu (čtyřhlavý sval stehenní)

 • svaly na přední a boční straně bérce

 

Důsledky dysbalance v jednotlivých částech těla

 • horní zkřížený svalový syndrom (kulatá záda a protrakce ramen)

 • dolní zkřížený svalový syndrom (hyperlordóza bederní páteře)

 • vrstvový svalový syndrom (střídají se vrstva zkrácených i oslabených svalů)

 

 

Kulatá záda (hrudní hyperkyfóza)

Vytvářejí se nejčastěji v době urychleného růstu (kolem 12ti let)

Znaky:

 • plochý hrudník, mělké dýchání, ochablé a vyklenuté břicho, odstávání lopatek

 • hlava vychýlená a předkloněná, ramena dopředu a dovnitř

Zkrácené: prsní svaly

Ochablé: šíjové, mezilopatkové (dolní část trapézu a svaly rombické, zádové – hrudní

vzpřimovače trupu, široký sval zádový, svaly břišní

 

Cvičení:

Protahování: prsních svalů, vzpřimovačů beder a svalů na přední straně stehen

Posilování: svaly šíjové, zádové, břišní, hýžďové


Cvičení pro správné držení hlavy, krku, ramen

Cvičení pro správné postavení pánve (neutrální)

Cvičení přímivá, hrudní záklony

 

Zvětšená bederní lordóza (bederní hyperlordóza)

Znaky:

 • nadměrný sklon pánve v rovině předozadní

 • zkrácení svalů v oblasti beder

 • zkrácení ohybače kyčelního kloubu

 • ochablé svaly břišní a hýžďové

Může být způsobeno i kompenzací při zvětšené hrudní kyfóze.


Cvičení:

Úprava polohy pánve (neutrální) – vycházet z poloh: leh pokrčmo a turecký sed

Protahování: svaly v oblasti bederní páteře, svaly na přední a vnitřní straně stehen,

ohýbače kyčelního a kolenního kloubu

Posilování: svaly břišní a hýžďové, svaly mezilopatkové


Vhodné: visy, plazení, lezení, kotouly, kolébky, cviky rovnováhy


Nevhodné: mosty, pomalé přemety, kolébky na břiše, opakované skoky do hloubky,

dlouhé výdrže ve stoji, delší pochody s větší zátěží

 

Skoliotické držení těla

 

Skoliotické držení těla je přechodné vychýlení páteře stranou (rozdílná výška ramen, lopatek, boků). Lze vyrovnat pravidelným cvičením.

Vznik: nesprávné návykové polohy v běžném životě – ochablý postoj s jednou nohou pokrčenou a vystrčeným bokem, nošení těžkých břemen v jedné ruce, pokřivené uvolněné sezení při psaní, čtení, u počítače …


Cvičení: (nejlépe ve spolupráci s lékařem)

 

 • zajistit rovnováhu svalů trupu (zjm. vzpřimovačů)

 • zajistit správnou polohu pánve pomocí symetrického uplatňování protahovacích a posilovacích cvičení

 • veškerá PŘÍMIVÁ CVIČENÍ

 

Posilování: svaly trupu – vzpřimovače, mezilopatkové svaly, široký sval zádový,

břišní svaly, hýžďové svaly


Začínat v lehu a nízkých polohách!!!

 • správné dýchání

 • rotační cvičení páteře v různých polohách

 • cvičení s vlnivými pohyby páteře (lezení, plazení, plížení – Klappovo plížení)

 • krátkodobé visy

 • plavání (znak, kraul)