Test paměti - kdy je nutné vyhledat lékaře

19.10.2010 09:50

Test jednoduchý, na otázky odpovídejte následovně (v závorce je bodové ohodnocení odpovědi):

 

 

  • ano, často (0 bodů)
  • někdy (1 bod)
  • ne, nikdy (2 body)

 

1. Jak často se opakujete anebo se ptáte znovu a znovu na to samé?

 

2. Zapomínáte více než dříve (především na věci, které se staly nedávno)?

 

3. Zapomínáte brát léky anebo nakoupit najednou více věcí?

 

4. Zapomínáte na schůzku, svátek nebo rodinnou oslavu?

 

5. Jste smutnější nebo bezradnější než dříve?

 

6. Máte problémy s počítáním případně s vedením účtu?

 

7. Ztrácíte zájem o dřívější záliby a koníčky?

 

8. Potřebujete pomoc nebo alespoň radu při jídle, oblékání či hygieně?

 

9. Jste vznětlivější, podezíravý, neklidný, mluvíte nesmyslně anebo vidíte a slyšíte věci, které neexistují?

 

10. Zhoršila se vám schopnost řídit automobil?

 

11. Jak často hledáte slova, mluvíte méně plynule anebo zapomínáte jména?

 

Pouze maximální možný počet bodů (22) odpovídá normě.

 

Pokud je výsledek testu 20 a méně bodů, vyhledejte pomoc lékaře.