TRIGGER POINTS ( SPOUŠŤOVÉ BODY )

03.03.2018 19:42

 

Když vás bolí celé tělo a cítíte se opotřebovaný, můžete mít napětí ve svalových vláknech, což vede k vytvoření spouštěcích bodů ve svalech inervovaných sedacím nervem. Spouštěcí body se též mohou projevovat jako tenzní bolesti hlavy, tinitus, bolest temporomandibulárního kloubu, snížený rozsah pohybu nohou a bolest zad. 

Tyto příznaky jsou velmi podobné příznakům Fibromylagie nebo Chronického únavového syndromu, kde Fibromylagie může být  po staru diagnostikována pomocí určených 18 bolestivých citlivých bodů okolo oblasti krku, ramen, hrudníku, kyčle a kolene. Tlak prstu na těchto oblastech může být pro pacienty s Fibromylagií velmi bolestivý. K tomu dochází proto, že 90 % z 18 určených citlivých bodů jsou ve skutečnosti myofasciální spouštěcí body. 

Spouštěcí body jsou pevné uzly, které často můžete cítit ve vašich úzkých provazovitých svalech. Zatlačení na spouštěcí bod bolí v příslušné oblasti a také vystřeluje bolest do jiných oblastí, zatímco se má za to, že zatlačení pouze na citlivý bod způsobuje nepohodlí jen v blízké oblasti. 

Těchto 18 určených citlivých bodů pro diagnostiku FM se nachází v devíti dvojstranných oblastech a objevuje se jak na levé, tak pravé straně těla symetricky:

18 citlivých bodů Fibromyalgie:

 1. Occiput (záhlaví/zadní spodní část hlavy): dvojstranný, vložení subokcipitálních svalů (hlubokých svalů šíjových). (Kde se krční svaly připojují na spodek lebky)
 2. Spodní hrdlo: dvojstranný, z předních stran intratransversálně (mezi napříč uloženými) na prostorech C5 – C7 (přední spodní krk)
 3. Trapezius: dvojstranný, na prostředku horní hranice (v prostředku cesty mezi krkem a ramenem)
 4. Supraspinatus (sval nadhřebenový): na počátku, nad hřbetem lopatky blízko střední hranice (sval nad horní vnitřní čepelí lopatky)
 5. Druhé žebro: dvojstranný, na druhém costochondrálním kloubu, přímo naboku kloubů na horním povrchu (okraj horní hrudní kosti)
 6. Lateral epicondyle (boční kulatá část kloubu nad koncem kosti): dvojstranný, 2 cm na druhé straně, než je konec kosti epicondyle (2 cm pod postranní kostí v lokti)
 7. Gluteal (hýžďový): dvojstranný, na horní vnější čtvrtině hýždí v horním předním záhybu svalu (horní vnější hýždě)
 8. Velký chocholík (kostní výstupek v horní části stehenní kosti femuru): dvojstranný, zadní výčnělek stehenní kosti (kyčelní kost)
 9. Koleno: dvojstranný, střední tuková podložka blízko počátku linie kloubu (přímo nad kolenem zevnitř)

 

Bolest v alespoň 11 z 18 citlivých bodů se dříve požadovala pro diagnózu FM. Spouštěcí body obecně se týkají napnutých provazovitých skupin svalových vláken. V této oblasti také mohou být tuhé hrudky nebo uzlíky. Spouštěcí body se vytváří, když akutní trauma nebo opakované mikrotrauma vede k vývoji napětí na svalová vlákna. Ačkoliv každý může mít spouštěcí body, tyto jsou často spojeny s určitou formou chronické svalové bolesti zvanou syndrom myofasciální bolesti (MPS). Není neobvyklé, že někdo s Fibromyalgií má také MPS, které může být jedním z důvodů, proč se často zaměňují citlivé a spouštěcí body.

 

Rozdíl mezi citlivými - Tender Points a spouštěcími body - Trigger Points

Citlivé body                                                                                      Spouštěcí body

Bod je citlivý                                                                                     Bod samotný může i nemusí být citlivý

Citlivé body nezpůsobují přenesenou bolest                                   Spouštěcí body přenesou bolest do jiných 

                                                                                                         oblastí

Vždy je více bodů na těle                                                                 Může být na těle jen jeden bod nebo více

Body se objevují souměrně na těle v 9 místech                               Body se mohou objevit kdekoliv po těle

 

Podrobněji o svalových uzlech neboli spouštěcích bodech

Svaly zahrnují více jak 60 % hmoty lidského těla, tvoří tak nejrozsáhlejší část našich těl. Jsou zodpovědné za veškerý pohyb lidského těla. S tak obrovskou odpovědností je snadné si uvědomit, jak svaly mohou být ovlivněny opotřebením, únavou, nadužíváním a opakovanými zraněními.

Když se chceme pohybovat nebo používat svaly, svaly se stahují a to je typická volní akce. Avšak někdy se celý sval stáhne nedobrovolně, což nazýváme křeč. Svaly jsou také subjektem jiného jevu, známého jako spouštěcí bod, který je v podstatě nechtěným stažením pouze malé části svalu, vytvářejícím bolest jako ochrannou funkci svalu.

Spouštěcí body se v současnosti studují a ukazují se být nejběžnější příčinou muskuloskeletální bolesti. Doktoři z klinik bolesti zjistili, že spouštěcí body jsou hlavním zdrojem bolesti téměř 75 % jejich času! Jedinečná vlastnost, která odlišuje spouštěcí body od jiných svalových bolestí, je, že spouštěcí body téměř vždy vysílají bolest do jiných částí těla. Proto je mnoho léčebných terapií neúspěšných. Většina léčebných terapií předpokládá, že oblast bolesti by také měla být zdrojem bolesti, jenomže skutečná příčina může být v úplně jiné oblasti.

Takže, léčba spouštěcích bodů může snížit bolest, zvýšit pohyblivost a umožňuje svalům se prodlužovat s znovu zesílit. Pro léčení spouštěcích bodů musí být použit mírný tlak na spouštěcí bod. Pokud zatlačíte do svého svalu silně, způsobí to bolest, která vede k napětí svalů. Pokud to bolí – neděláte to správně!

Tlak by měl pro nejlepší výsledek být vyvíjen pomalu a uvolňován pomalu. Tlak by se měl udržovat, dokud se mění střední bolest v mírnou. Pokud se nesnižuje bolest po jedné minutě, zastavte tlak – pravděpodobně to není spouštěcí bod! Po působení tlaku na spouštěcí bod, uvolněný sval lze opatrně protáhnout.

Léčbu spoušťových bodů lze použít u těchto zdravotních potíží:

• MIGRÉNY • TENZNÍ BOLESTI HLAVY • BOLEST KRKU A ČELISTI• BOLEST HORNÍ ČÁSTI ZAD • PÁLENÍ MEZI LOPATKAMI • SYNDROM HORNÍ HRUDNÍ APERTURY • ZTUHLÁ RAMENA • TENISOVÝ LOKET • SYNDROM KARPÁLNÍHO TUNELU • BOLEST, NECITLIVOST A MRAVENČENÍ HLAVY A PAŽE • ARTRITIDA • BURZITIDY • ACHILOVA ŠLACHA •  BOLEST DUTIN A NOSNÍ KONGESCE • FIBROMYALGIE • SVALOVÁ BOLEST A ZTUHLOST KLOUBŮ

Tipy pro bezpečnou a úspěšnou léčbu:

 • Před léčbou ohodnoťte svou bolest na škále od 1 do 10 (0 nejlepší, 10 nejhorší).
 • Udržujte tlak, dokud se vaše bolest nezvýší na úroveň 2 nebo 3.
 • Hluboké (ale ne příliš silné) hlazení je někdy efektivnější, než stálý tlak.
 • Neubližujte bolestivému místu! Zmáčknutí bolestivého svalu může přinést dočasnou pocitovou úlevu, ale když zatlačíte silně, vytvoří to bolest, která povede k napětí svalu. Tím ve skutečnosti pracujete proti uvolnění svalu!
 • Stlačujte a uvolňujte tlak pomalu (nebo, jak se učím od mého sibiřského šamanského učitele, můžete uvolnit uzlíky svalů tak, že pomalu vytahujete oblast tlakového bodu)
 • Působte tlakem nebo vytahováním po dobu 1 minuty – pokud se nesníží bolest, nechte to být ... není to spouštěcí bod.
 • Ošetřete spouštěcí body na obou stranách těla, ne pouze zasaženou stranu
 • Opakujte ošetření pro dosažení nejlepšího výsledku
 • Použijte některý z horkých (NE studený typ léčby, který zpomaluje proudění krve) typů neinvazivní a nenávykové léčby potíží. Teplo otevírá cévy, což zvyšuje průtok krve a zásobování kyslíkem a živinami pro snížení bolesti v bolestivých svalech, vazech a šlachách. Teplo také snižuje křeče ve svalech a může zvýšit rozsah pohyblivosti
 • Léčení spouštěcích bodů můžete kombinovat s bylinkami ulevujícími od bolesti. Prosím podívejte se na naše komunitní fórum „Budoucnost bez chronické bolesti“ (“A Future Without Chronic Pain”)

Umístění svalu Infraspinatus a uzlové body

Infraspinatus (sval podhřebenový), jedna z rotátorových manžet, leží zvnějšku v nižších dvou třetinách lopatky. Slouží primárně k otáčení vaší paže směrem ven a zatlačení paže dozadu jako při máchnutí pálkou nebo golfovou holí.

Spouštěcí body na Infraspinatu jsou běžně přehlížené kvůli jedinečnému předávajícímu vzoru. Ačkoliv tento sval je umístěn vzadu, prvotní předávaná bolest je dopředu ramene. Bolest se také může nalézat podél vnější části ramena, a také se rozšiřovat do horní paže.

Běžný stav známý jako „ztuhlost ramene“ způsobuje slabost a tuhost v rameni. Pravá příčina tohoto stavu je působení srůstu a zjizvení tkáně v kloubu. Spouštěcí body ve Infraspinatu mohou napodobovat symptomy „ztuhlosti ramene“. Léčba spouštěcích bodů s pomůckou pro vyvinutí tlaku může pomoci zmírnit mnoho z těchto symptomů.

Infraspinatus je velmi běžnou příčinou bolesti ramene, bolesti bicepsu, bolesti střední části lopatky, dokonce mravenčení a necitlivosti do přední části paže/ruky.

Umístění trapézového svalu a uzlových bodů

Trapézový sval je hlavním zdrojem bolesti hlavy, typicky typu bolesti známého jako „tenzní bolest hlavy“. Může být také zdrojem závratě, bolesti čelisti a zubů. Tuhost pociťovaná na krku a vzadu na kosti často pochází ze spouštěcích bodů v trapézovém svalu. Pokud masáž krku neuleví od pocitu tuhosti krku, spouštěcí body na trapézovém svalu jsou s největší pravděpodobností viníkem. Uživatelé počítačů a další, kteří používají paže po delší časový úsek, rozpoznají pálivou bolest mezi rameny lopatky. Předaná bolest z trapézového svalu se dá najít v tak široké škále oblastí, že to běžně vede k špatné diagnostice, včetně burzitidy ramene, bolestí hlavy, stlačení ploténky, nebo „sevřenéhu nervu“. Použití tlakového bodu může pomoci zmírnit vaše symptomy.

Umístění svalu zvedače scapuly a spouštěcí body

Hlavním úkolem svalu zvedač scapuly je zvedání ramenní lopatky. Stres a napětí může ponechávat ramena zvednutá, což vytváří zvýšené napětí ve svalu zvedače scapuly. Špatné držení těla může být také faktorem. Pokud v tomto svale existují spouštěcí body, může to být velmi bolestivé. Tento sval je typicky na vině, když máte pocit, že nemůžete otočit hlavou.

V tomto případě, ta strana, na kterou se nemůžete otočit, je strana, která patří problematickému spouštěcími bodu. Použitím pomůcky působící tlak pro ošetření spouštěcího bodu může obnovit plnou pohyblivost. Spouštěcí bod v tomto svalu také vytváří bolest a zatuhlost kolem krku a na okraji ramenní lopatky.

Umístění svalu Subscapularis a spouštěcích bodů

Spouštěcí bod na svalu subscapularis je velmi nepolapitelný a způsobuje všechny druhy problémů s funkcí a vytváří bolest. Je to spouštěcí bod číslo jedna, který je přehlížený při mnoha problémech s bolestí ramene. BUĎTE OPATRNÍ! Tento spouštěcí bod může být nesnesitelně bolestivý, když se na něj zatlačí. Může to být pocit jako, když se vaše paže vytahuje z kloubu. To je normální pocit vedlejšího účinku tohoto intenzivního spouštěcího bodu, ale časem ustává. Spouštěcí bod na Subscapularis také vytváří bolest okolo celého ramene, do střední zadní části, zápěstí a paže. Také můžete mít bolesti hlavy nebo hrdla.

Umístění svalu Soleus a spouštěcí body

Každý stav a symptom od spodu nohy nahoru by měl být vyhodnocen pro možný vliv svalu Soleus. Ten může být spojen s mnoha dysfunkcemi kvůli jemu intenzivnímu zapojení do cyklu chůze. Soleus je také prvotní sval, který pomáhá čerpat krev zpět do srdce z dolních končetin. Tento mechanismus pohybu čerpadla může být zpomalen, pokud sval nepracuje na maximální kapacitu, čímž se snižuje tok krve do srdce. To může vést k snížení odolnosti a sportovního výkonu kvůli sníženému zásobování kyslíkem. Náhlý nástup závrati při stoji z pozice sedu může také znamenat problém s tímto spouštěcím bodem. Zpožděný tok krve při vstávání vám způsobuje závrať. Pracujte se svalem a všimnete si zlepšení. Bývá také spojen s chronickou bolestí čelisti! Cyklus chůze se mění důsledkem nefunkčnosti v tomto svalu. Fáze chůze, při které se končí ve stoji na palcích nohy a dorsiflexe kloubu kotníku budou tím ohroženy, což vede ke zvýšenému pohybu kyčlí. To je recept na katastrofu. Proto, pokud se vyskytuje problém s kyčlemi, zkontrolujte sval Soleus. Seznam příznaků svalu Soleus jsou Plantární fascitida, bolest paty, holení, krku, zad, kyčlí a kolen, bolesti hlavy a temporomandibulárního kloubu.

Umístění svalu Scalene a spouštěcí body

Sval Scalene jsou ve skutečnosti tři svaly nacházející se na straně krku. Cévy zásobující paži ve skutečnosti procházejí mezi těmito svaly. Spouštěcí body na těchto svalech mohou být velmi problematické a způsobují širokou škálu příznaků. Syndrom horní hrudní apertury je způsoben stlačením těchto cév. Běžné příznaky zahrnují bolest, necitlivost, mravenčení, otok a slabost paží a rukou. U těchto příznaků se často nesprávně předpokládá, že se jedná o syndrom karpálního tunelu, neboť příznaky jsou stejné. K tomu ještě spouštěcí body zde mohou způsobit bolest na hrudníku podobnou angině i také bolest v horní části zad, neboť Scalene jsou také přídatné svaly pro dýchání. Když fungují špatně, vaše úroveň výdrže utrpí, protože dýchání je těžké a do těla se dostává méně kyslíku. Pokud jste měli těžkosti s hledáním úlevy od těchto příznaků, obrátit se na problematické svaly Scalene může zajistit lepší výsledek. Pamatujte na to, že místo bolesti není vždy místo zdroje bolesti. Seznam příznaků svalů Scalene jsou bolesti krku, ramena, paže, zápěstí a střední části zad, nefunkční pohyb ramene kvůli fixaci žebra a možné omezení v oblasti bránice.

Umístění svalu Piriformis a spouštěcí body

Pravděpodobně už jste slyšeli o tomto svalu a syndromu s ním spojném, který se podle něj jmenuje „Piriformis syndrom“. Tento syndrom získal své jméno kvůli symptomu zvanému jako ischias (nervové) bolesti dolů podél zadní části novy, kde sval Piriformis ve skutečnosti svírá sedací nerv, tam kde opouští křížovou oblast. Piriformis bočně otáčí širší části stehna a unáší stehno při ohybu. Unášení stehna při ohybu je důležité v procesu chůze, protože přesouvá tělesnou hmotnost na opačnou stranu nohy, která se zvedá, aby nás uchránil od pádu. Mnoho lidí bude mít problémy s tímto svalem, díky skutečnosti, že většinu dne sedíme na zadku. Proto mnoho stavů a nefunkčností může být spojeno se svalem Piriformis. Podle obrázku se bolest typicky vyskytuje v prohlubni kříže, výběžku v oblasti hýždě a vnější oblasti kyčle. Kvůli svému komplikovanému zapojení do práce s pánví a pohybu kyčlí, když Piriformis ztratí sílu, téměř všechny okolní svaly naskočí, aby vám pomohly se stabilizací. Když máte problém s otáčením v kyčelním důlku, objeví se lavina událostí, kroucení v křížové oblasti, svaly gluteus Medius a Minimus se horečně zapojí do činnosti a jsou zatíženy svými vlastními spouštěcími body. Vaz Ligamentum sacrotuberale je nyní značně napjatý a vytahuje směrem dozadu fascialní skluz spojovaci tkáně z hramstringů až k hýžďovému svalu, k bočním zádovým svalům a dopracuje se na své cestě až k hlavě. Seznam symptomů Piriformis je bolest pánve, třísel, kyčelního kloubu, sedacího ústrojí a spodní části zad, vrzání a praskání nebo bolest v koleni.

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Umístění svalu Quadratus Lumborum a spouštěcí body

Pokud zatlačíte do prostoru mezi spodní částí hrudního koše a pánví (ilium), vyskočíte v případě, že máte bolesti nebo špatnou funkci kyčelního svalu. Obvykle bude znatelný rozdíl ve vývoji svalů z jedné strany na druhou. To je varování před problémem s asymetrií v ovládání svalů a rovnováze. Pěnové válečky do tohoto prostoru sedí skvěle pro některé z akupresurních technik. Dávejte pozor a nezůstávejte na těchto bodech příliš dlouho, nebo sval přejde do křeče z přímého tlaku na bederní páteřní obratle. Netrvá dlouho dosáhnout zlepšení v tom, jak tyto svaly odpovídají na bolest. Seznam možných příznaků se svalem Quadratus Lumborum je bolest bočních stehen, kyčlí, hýždí a spodní části zad, bolest ramene na opačné straně, oslabené šikmé boční svaly a nápodoba burzitidy.

Umístění svalu Tensor Fasciae Latae a spouštěcí body

Tensor fasciae latae (TFL) je  napínač stehenní povázky; šikmý směr jeho vláken mu umožňuje unášet stehno a pomáhá s vnitřním otáčením a ohýbáním kyčlí směrem dovnitř (mediální otáčení). Mnoho lidí to připisuje iliotibiálnímu traktu a zanedbává TFL. Dosáhnout TFL je obtížnější a trochu ošemetné, ale získá se za to velká odměna v podobě úlevy od bolesti. Většina ze všech případů chronické bolesti kolene bude mít co dočinění s TFL. Seznam možných příznaků s Tensor fasciae latae je bolest třísla, kolena a kyčle, mravenčení a necitlivost bočních stehenních svalů, bolest v předním stehnu, chronická fixace křížokyčelních (sakroiliakálních) kloubů.

 Umístění svalu Iliopsoas a spouštěcí body

Klasickým příznakem křeče svalu Iliopsoas jsou rozptýlené trvalé tupé bolesti spodní části zad trvající několik dní. Bolest se zdá, že se šíří do zbytku spodní části zad, spodní části hrudníku a dokonce do oblasti hýždí a boku kyčlí. Nejčastěji je klíčovým prvkem počáteční bolest po vstávání z pozice v sedě, která se může zakrátko rozplynout. Je obtížné rychle vstát do vzpřímené pozice. Stoj, chůze a leh zdá se na to nemají špatný vliv. Příležitostně zde se mohly v minulosti vyskytnout nepohodlí v oblasti pánve nebo střevní komplikace. Úleva od bolesti se často dostavuje při usednutí. Ale při natažení nohy jako při řízení se může bolest zhoršovat. Typy fyzických činností, které zřejmě způsobují tyto stavy, jsou stání, otáčení v pase bez pohybu nohou; jakýkoliv pohyb, který způsobuje otočení nohy ven, zatímco je běžně natažená; a dokonce příliš mnoho sedlehů (je to sval, který dokončuje druhou půlku cviku). Seznam možných příznaků svalu Iliopsoas je bolest spodní části zad, kyčlí, stehen, kolene a ramena, přílišná pohyblivost bederní páteře a někdy prostě všechno, co si dovedete jen představit ...

 Umístění svalů Gluteus Medius a Minimus (velký a malý hýžďový sval) a spouštěcí body

Bolest z hlediska svalu Gluteus Minimus může být tak nesnesitelně bolestivá, že se nemůžete pohnout. Znehybní vás to a ve skutečnosti napodobuje úpornou bolest skutečného výhřezu ploténky v bederní páteři. Zbytečným chirurgickým zákrokům na páteři by se dalo vyhnout, pokud by se svaly správně léčily. Vyzařování bolesti dolů do zadní části nohy je běžné. Můžete také cítit bolest v boční části stehna a lýtka s ostrou bolestí na počáteční či koncové straně fibuly (lýtkové kosti). Pokud je noha v neutrální pozici (natažená), Gluteus Medius a Gluteus Minimus pracují dohromady, aby posouvaly stehno pryč od přední části těla nebo ho „unášely“ dozadu. Při chůzi tyto dva svaly fungují principiálně jako podpora pro tělo stojící na jedné noze, ve spojení se svalem tensor fascia lata, aby zabránily pánvi v tom, že by se propadala na opačnou stranu. K tomu všemu s ohnutou kyčlí Gluteus Medius a Gluteus Minimus otáčejí stehnem dovnitř. Často uvidíte atrofováni a zploštění svalů na straně svalu s chronickými spouštěcími body. Jen si představte potíže s pohybem, které se objeví se snížením stability a síly u těchto svalů. Kompenzační mechanismus je mimo kontrolu. Můžete zjistit bolest v rameni na opačné straně ve vztahu ke spouštěcím bodům na hýžďovém svalu a fasciální omezení. Aduktory (svaly přitahující končetinu k tělu) budou typicky také zatíženy spouštěcími body, takže se ujistěte, že je nebudete zanedbávat. Častěji se vyskytují primární body, které mohou zabránit hýžďovým svalům se plně zapojit. Seznam možných příznaků svalů Gluteus Medius a Gluteus Minimus je bolest zad, kyčlí, nohy, kolena, lokte, ramena, hrudi a krku, plantární fascitida .. a prostě téměř všechno ostatní, co můžete pojmenovat.

Zadní sval krční a spouštěcí body

Bolesti hlavy jsou nejproblémovější bolesti zažívané jako výsledek spouštěcích bodů na zadních krčních svalech. Migrénové bolesti hlavy s bolestí uvnitř hlavy po celé jedné polovině jsou obecně výsledkem spouštěcích bodů ve svalech na spodní části lebky. Bolesti hlavy, které se projevují jako stahující pás okolo hlavy, jsou také přisuzovány těmto svalům. Navíc tyto svaly mohou být příčinou rozmazaného vidění a bolesti za očima. Spouštěcí body ve svalech spodní části krku mohou způsobit bolest v samotném krku, ale také pravidelně způsobují necitlivost, pálení nebo mravenčení v zadní části hlavy a kůže pod vlasy. Mohou také způsobit bolest podél oblasti v úhlu mezi krkem a horní částí ramene.

Sternocleidomastoidální sval (SCM) a spouštěcí body

Ačkoliv SCM svaly jsou umístěny směrem k přední části krku, je bolest zřídkakdy pociťována v tomto místě. Spouštěcí body v SCM hlavně vysílají bolest do hlavy, čelisti a hrudní kosti. Bolesti v přední části hlavy a také doprovodné bolesti tváře jsou obvykle od SCM. Tento sval může také vysílat bolest do dutin, zubů a jazyka. Spouštěcí body svalu SCM mohou ovlivňovat vnitřní ucho, způsobovat problémy s rovnováhou jako závrať, mdloby, vrávorání nebo dokonce pád. Může se vyskytnout ztráta sluchu nebo bolest v uchu. Nakonec spouštěcí body SCM mohou způsobit problémy s očima jako klesání víček, vodnaté oči a začervenání.

Umístění kosočtverečného (Rhomboid) svalu a spouštěcí body

Kosočtverečné svaly jsou často přehlížené, ale jsou pravidelně místem pro spouštěcí body. Kosočtverečné svaly jsou velmi tenké svaly, které mají obrovskou zodpovědnost za většinu pohybu ramenních lopatek. Kvůli tomuto ohromnému objemu a tomu, že jsou lopatky používány denně, kosočtverečné svaly jsou často přepracované a příliš unavené, což vede k chronickým spouštěcím bodům.

Referenční vzorec bolesti kosočtverečného svalu.

Vysílaná bolest kosočtverečných svalů není tak široce rozšířena, ale téměř každý trpí bolestí spouštěcích bodů kosočtverečného svalu. Bolest se obecně rozšiřuje od okraje ramenních lopatek až k páteři. Jelikož jsou téměř vždy zasaženy kosočtverečné svaly na obou stranách, je to prvotní zdroj tuhosti ve střední části zad nebo úporné bolesti mezi lopatkami. Tuto bolest cítíte, když se svaly používají, ale i při odpočinku. Zvuky loupání nebo praskání při pohybu ramene mohou být také stopou od kosočtverečných svalů


Umístění velkého pilovitého zadního svalu (Serratus Posterior Superior) a spouštěcí body

Velký pilovitý zadní sval vypadá velmi podobně jako kosočtverečné svaly, ale je ve skutečnosti velmi odlišný. Sval probíhá pod ramenní lopatkou a připojuje se na několikero žeber. Jeho prvotní úlohou je pomáhat zvedat hrudní koš při nádechu. Jelikož sval vede pod ramenní lopatkou, ošetření tohoto svalu vyžaduje posunutí lopatky z cesty. Spouštěcí body ve velkém pilovitém zadním svalu způsobují hlubokou úpornou bolest pod ramenní lopatkou. K tomu navíc se může vyskytovat bolest nebo necitlivost vzadu v rameni, v lokti a v malíčku ruky. Nakonec velký pilovitý zadní sval může vysílat bolest do zadní horní části ruky a předloktí a také do prsní nebo hrudní oblasti.

Umístění pilovitého předního svalu (Serratus Anterior) a spouštěcí body

Pilovitý sval přední se připojuje k žebrům a ramenní lopatce. Jeho hlavními funkcemi jsou asistovat při zvedání paže a roztahovat žebra při nádechu. Spouštěcí body v předním pilovitém svalu typicky vysílají bolest na bok a spodní část ramenní lopatky. Ačkoliv roznesení bolesti není rozsáhlé, vlastní bolest může být velmi nepříjemná. Pokud se ve svalu vyskytují spouštěcí body, nádech způsobuje ostrou bolest v boku. Někteří lidé také popisují pocit, že nemohou plně vydechnout. Bolest pilovitého předního svalu může napodobovat bolest onemocnění ledvin a infarktu. Ačkoliv by měly být tyto příznaky brány vážně, pokud se nenajdou žádné plicní nebo srdeční problémy, je užitečné se obrátit na spouštěcí body s pomůckou na vyvolání tlaku na tyto body.

Umístění hrudních paraspinálních svalů a spouštěcí body

Hrudní paraspinální svaly probíhají podélně, paralelně s páteří. Jsou zde ve skutečnosti dvě vrstvy svalů, které leží jeden nad druhým. Protože se tyto svaly připojují k obratlům nebo kostem páteře, mohou způsobovat problémy s vybočením páteře a poškození meziobratlových plotének.

Bolest spouštěcích bodů v hrudních paraspinálních svalech se často pociťuje, jako by pocházela přímo z páteře. Svaly se zdají tvrdé a tuhé, způsobují ztuhlost a snížení pohybu páteře od těchto svalů. Často se zdá, jako by celá záda byla v křeči, což vede k léčení teplem a povrchovou masáží. Pokud tyto druhy léčby nesnižují bolest a křeč, mnohem pravděpodobněji jsou příčinou spouštěcí body. Extrémní napětí v těchto svalech může vést ke skolióze nebo zakřivení páteře. Díky těsné blízkosti těchto svalů k páteři a nervům, spouštěcí body v těchto svalech mohou také vysílat bolest, která napodobuje problémy s hrudními a břišními orgány, jako slepé střevo, ledvinové kameny, angina a plicní problémy.

Umístění svalu Supraspinatus a spouštěcí body

Supraspinatus, další ze svalů otáčecí manžety, leží zvenku v horní třetině ramenní lopatky. Funkcí tohoto svalu je asistovat při zvedání paže nad hlavu. Ačkoliv je to malý sval, má neuvěřitelně důležitou úlohu a neměl by se přehlížet. Spouštěcí body Supraspinatu způsobují hlubokou úpornou bolest v rameni. Je extrémně bolestivé, pokud ne přímo nemožné zvednout paži nad hlavu. To se neslučuje s mnoha jednoduchými denními úkony a dělá běžný život velmi obtížným. Pokud vám byla někdy diagnostikována burzitida, je možné, že Supraspinatus je skutečným zdrojem vaší bolesti a nikoliv burza (tíhový váček). V tomto případě se bolest nevyřeší typicky předepisovanými protizánětlivými léky. Další zajímavou oblastí vysílané bolesti spouštěcích bodů Supraspinatu je vnější část lokte. Bolest je často mylně diagnostikována jako Laterální Epicondylitis, běžněji známá jako „tenisový loket“. Práce na počítači bez opory lokte, nošení těžké kabelky či kufru na boku nebo přenášení těžkých věcí může přemoci Supraspinatus což způsobí zvýšený výskyt spouštěcích bodů. Použijte tlakovou pomůcku pro udržení těchto svalů zdravých a šťastných.

Umístění malého a velkého svalu oblého (Teres Major/Minor) a spouštěcí body

Malý a velký sval oblý jsou dva svaly, které jsou úzce spojeny a také tvoří část svalů otočné manžety. Malý sval oblý pomáhá otáčet paži směrem ven, zatímco velký sval oblý pomáhá natahovat paži dozadu a tlačit paži dolů.

Bolestivé vzory oblých svalů.

Spouštěcí body v malém oblém svalu vysílají bolest do velmi malé a jedinečné oblasti vzadu v rameni, blízko vnějšího okraje ramenní lopatky. Necitlivost a mravenčení, avšak ne bolest, ve čtvrtých a pátých prstech jsou také běžně spojeny s malým oblým svalem. Spouštěcí body velkého oblého svalu vytváří pocit ostré bolesti vzadu v rameni a paži, často pociťovaný jako bolest v déltovém svalu. Tyto svaly jsou malé, ale důležité. Snadno se unaví a stanou ovlivněné spouštěcími body. Použití tlakové pomůcky pro léčení těchto svalů může pomoci snížit příznaky.

Umístění svalu Široký sval zádový (Latissimus Dorsi) a spouštěcí body

Široký sval zádový je rozlehlý široký sval, který přináší paži dolů a dozadu. Z tohoto důvodu je často znám jako „plavecký sval“. Spouštěcí body v širokém svalu zádovém způsobují bolest ve středu zad pod ramenní lopatkou. Také vysílají bolest do spodní části zad a žaludku. K tomu ještě způsobují bolest podél vnitřku paže po celé dráze k čtvrtým a pátým prstům ruky. Bolest v prstech bez necitlivosti je obvykle kvůli širokému svalu zádovému. Pohyby, které zahrnují opakovaný pohyb celé paže, jako plavání, veslování, hod, tenis a golf jsou běžné příčiny nadměrného používání širokého svalu zádového. Zacílení na spouštěcí body s tlakovou pomůckou umožňuje bezbolestnou účast na mnohých z těchto aktivit.

 

Navíc čtěte HAC téma „Budoucnost bez chronické bolesti“, možná pro vás tato informace bude nápomocná, podpůrná a užitečná.

Moudrá slova Doktora Jonathana Kuttnera

(MBBCH, Dip O&G, Dip Sports Med, Dip MSM, FRNZCGP, FAFMM, Musculoskeletal Pain Medicine Specialist):

Zabíjení spouštěčů – Existuje jistý druh léčby, který opravdu nedoporučuji. Nazývá se „zabijácká“ léčba spouštěcích bodů. To znamená, když někdo je tak rozhněvaný na uzlíky ve svých svalech, které mu způsobují bolest, takže když je najde, chce je zabít.

To znamená: Tlačit tak silně, jak je možno, vrtat se dovnitř, mačkat ten bod, zabíjet úzký bod. Nyní to není doporučeno z různých důvodů. Prvně, útok na sval může přinést dočasný emoční pocit úlevy (jako takové „mám to“). Ale pokud zatlačíte silně na sval, vytváří to bolest, která vede ke svalovému napětí. Takže tak vlastně pracujete proti uvolnění svalu.

„Uvolnění spouštěcího bodu – Ischemická komprese“ – Ischemická komprese je jemný a neinvazivní způsob jak vypnout aktivní spouštěcí body. Využíváte principů ischemického tlaku k vymazání zprávy, která udržuje váš sval v křeči. Důležitá věc, kterou si zde musíte uvědomit je, že spouštěcí body jsou součástí ochranného mechanismu vašeho těla. Aktivní spouštěče jsou ve skutečnosti důležitý obranný reflex, který udržuje vaše tělo v bezpečí. Avšak problémy se objeví, pokud reflex selže nebo se nevypíná – způsobuje nadcházející bolest a tuhost. Klíčovým bodem zde je, že technika uvolnění spouštěcích bodů je bezbolestná. Pokud to bolí – neděláte to správně. Toto je jedna oblast, kde filozofie „no pain, no gain“ (bez bolesti není odměny) opravdu neplatí. Vlastně svaly v bolesti inklinují k tomu se napínat, takže působení bolesti překáží technice ve správné práci.

Prosím zkontrolujte si mapu spouštěcích bodů, která je zde poskytnuta v grafech spouštěcích bodů Dr. Jonathana Kuttnera.

Nálezce spouštěcích bodů z Život po bolesti – Léčba spouštěcích bodů

healthylivings247.com/fibromyalgia-what-you-need-to-know-about-muscle-knots-or-trigger-points/