Typy úzkostných poruch a léčba

26.09.2010 22:25


  • Obsedantně kompluzivní porucha
  • Sociálně úzkostná porucha
  • Generalizovaná úzkostná porucha
  • Posttraumatická stresová porucha
  • Agorafobie
  • Panická porucha
  • Specifické fobie

Léčba

K léčbě úzkostných poruch se používají zpravidla benzodiazepiny a antidepresiva(ze všech hlavních skupin tj. SSRI, TCA a MAO).

Většinu z nich lze léčit také behaviorální terapií. Například kognitivně  behaviorální terapií. (S použitím léčiv nebo bez jejich použití.) Nejen u fobií, ale i u ostatních úzkostných poruch se využívá technika postupného vystavování obávaným situacím (začíná se od situací působící nejnižší úzkost). Tato technika je založena na faktu, že úzkost nemůže růst do nekonečna a po určité době začne klesat.