Ultrasonoterapie

07.10.2012 09:45

Ultrasonoterapie byla začleněna z důvodů možného pozitivního ovlivnění bolestivých míst, včetně předpokládaného analgetickému účinku kapsaicinu. Zdá se však, že tento výkon nebude tak důležitý v celkovém výsledku jako ostatní výkony. Rehabilitace a fyzikální lékařství.pdf (1,3 MB)

 

Ultrasonoterapie

je mechanické vlnění, při jehož aplikaci neprochází tkáněmi žádný elektrický proud. Vlivem ultrazvuku dochází k mikromasáži a lokálnímu zvýšení teploty tkání. To má za následek řadu fyziologických účinků:

  • Zlepšení metabolismu
  • Zvýšení propustnosti kapilár
  • Pokles aktivity sympatiku => zlepšení prokrvení a tím lepší svalová relaxace
  • Zlepšení regeneračních schopností tkání

www.ab-centrum.com/ultrasonoterapie/

Ultrazvuk

je ve fyzikální terapii využíván pro léčbu akutních i chronických muskuloskeletálních poruch. Jeho prostřednictvím je možné prohřátí i hlouběji uložených tkání (Gur & Oktayoglu, 2009).

Ultrazvuk je podélné mechanické vlnění, které poměrně dobře prostupuje měkkými tkáněmi, kde rozkmitává jednotlivé buňky. Dochází tak k přeměně mechanické energie na energii tepelnou (Poděbradský & Vařeka, 1998).  

V léčbě myofasciálních bolestí se doporučuje použití ultrazvuku, zejména pro jeho schopnost zvýšit lokální prokrvení tkání, permeabilitu membrán a kapilární  densitu v kosterním svalstvu (Sueiro et al., 2008).

González-Viejo, Avellanet a Hernández-Morcuende ve své studii nepotvrdili účinky ultrazvuku na bolest u fibromyalgie. Porovnávali dvě skupiny pacientů, první skupina o 36 účastnících absolvovala farmakologickou léčbu antidepresivy (sertralin 50mg/den) po dobu 6 měsíců. Druhá skupina (34 pacientů) byla léčena kombinací ultrazvuku a fyzioterapie během 15 sezení. Intenzita použitého ultrazvuku byla 1W/cm, aplikován na šíjovou oblast. U pacientů léčených farmaky bylo na konci zaznamenáno výrazné snížení bolesti, ranní ztuhlosti a poruch spánku v porovnání se skupinou léčenou ultrazvukem v kombinaci s fyzioterapií (Sueiro et al., 2008).