Unikátní cytokyny v plazmě fibromyalgiků

01.05.2014 16:59

Cílem této sekundární analýzy dat bylo prozkoumat plazmatické hladiny cytokinů u žen s FM pomocí Bio-Plex Human cytokinu 17-Plex testu.

Po vyšetření u pacientů s FM bylo výrazné snížení TH2 cytokinů, jako jsou IL-4, IL-5 a IL-13.

Toto zjištění zánětu u FM by mělo pomoci jak při diagnostice, tak k nalezení léčby.

Potlačení TH2 poskytuje silný důkaz imunitní dysregulace u pacientů s FMS.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3987983/