V jakém věku se FM objeví

06.02.2012 11:41

První příznaky se projeví ve velmi ranném věku, často i předškolním. U většiny dětí mezi 8 - 10 rokem.

Dr. Amand léčil za svojí praxi 4 děti od 2 let a 15 dětí od 4 let.

Bolesti se mohou objevit a pak vymizet na pár měsíců nebo roků a pak se zase objevit.

Před pubertou mají dívky i chlapci stejné dispozice pro FM.

Později jsou dívky v převaze.

Svaly a kosti mládeže mohou přijímat velké množství fosfátu. Většinou jsou chlapci vyšší. Pravděpodobně přijmou větší množství než mohou vylučovat a jejich těla zužitkují každý kousek.

Hodně faktorů určuje za jak dlouho se nemoc vrátí.