Variabilita srdeční frekvence u pacientů s FM a CFS/ME

02.09.2013 18:08

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23838093

Diagnostika variability srdeční frekvence je jednou z metod, která je využívána k analyzování stavu autonomního nervového (ANS).

www.biospace.cz/variabilita-srdecni-frekvence.php

Porucha funkce kteréhokoliv orgánu nebo systému, který se podílí na regulaci srdeční frekvence se projeví změnou HRV. Jsou známy přibližné frekvence, v nichž některé zmíněné faktory uplatňují svůj vliv na srdce (např. termoregulace, renin-angiotensin a cirkulující katecholaminy, baroreflex, dýchání a j.). Tato „specifická“ frekvenční pásma však mají vzájemně složité vztahy, překrývají se a jsou proměnlivá v čase u každého jedince. is.muni.cz/do/fsps/e-learning/kapitolysportmed/pages/18-10-zatezove-testy.html

 
Detect language » Hungarian
 

Několik klinických zjištění ukazuje na důležitost srdeční variability. Změny ve frekvenci srdce se vyskytují předtím, než se fetus dostává do stresu a mohou predikovat náhlou smrt plodu. Nižší variabilita srdeční frekvence predikuje vyšší riziko smrti po srdečním infarktu a smrt ze všech příčin u dospělých, zejména náhlou smrt. Variabilitu srdeční frekvence snižuje klinická deprese. www.cdzjesenik.cz/HRV/hrv.php

 
Detect language » Hungarian
 
 
Detect language » Hungarian