Vhodné jsou s učinnou látkou DULOXETIN. Nař. CYMBALTA.

07.04.2011 16:15


Duloxetin je nejmohutnějším inhibitorem zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu v neuronálních synapsích ze všech duálních antidepresiv.

Je účinný v redukci bolestivých příznaků u deprese.

Dalšími indikacemi duloxetinu jsou bolestivá diabetická neuropatie a stresová inkontinence moči u žen.