Vlastní hypnóza pomáhá se spánkem

02.01.2014 12:16

Při usínání je třeba nastavit mysl, aby se vyčlenila blízká minulost a blízká budoucnost. Jinými slovy, pokud se náš mozek zabývá realitou, není možné usnout.

Následně je třeba použít hypnózu, která přispěje k usnutí.

Je důležité tato dvě pravidla následovat v období tzv. podmiňování, které může trvat několik dní nebo týdnů. Mozek se následně naučí, že když se dostane do určitého nastavení mysli, uvede se do spánku.

V tom případě jsou léky bezvýznamné. Nicméně, léky jsou občas krátkodobě nezbytné, když procházíme nějakým stresujícím obdobím. Léky v těchto dnech přispějí k posílení podmiňovací reakce. Je však nezbytné i v těchto dnech, kdy si pomáháme léky, praktikovat správné nastavení mysli nebo se naše podmiňovací schopnosti oslabí.

 

Nalezněte ´spací sen´, který Vám vyhovuje
 

Každý si musí sám najít, co mu nejlépe vyhovuje. Může se jednat o sen z dětství, vybavení si vzpomínek na nějaký výlet, procházku nebo cokoliv jiného. Jedná se ve skutečnosti o jistý typ vlastní hypnózy. To, o co se pokoušíte je promlouvat se svým podvědomím. To může být dosaženo jen s užitím představivosti, ne užitím mluveného slova. Následnující informace pocházejí z knihy o vlastní hypnóze a některým pacientům pomáhají:
 

´Víme, že stav hypnózy je charakterizován extrémní schopností reagovat na sugesci (vsugerovávání). Tuto informaci můžete využít ke svému podmiňování (trénování) vlastní hypnózy. Následujte tento standardní postup. Lehněte si do postele připraveni na spánek-nejdříve mějte oči otevřené (je potřeba, aby byla v pokoji tma). Vsugerujte si, že jsou vase víčka těžší a unavenější. Vsugerujte se, že než napočítáte do deseti budou vase víčka natolik těžká, že nebudete schopní oči otevřít. Pokud si povšimnete, že vážně je pro vás obtížné oči otevřit, znamená to, že jste pod vlivem vlastní hypnózy. V tomto okamžiku prohlubte tento stav opětovným počítáním do deseti. Mezi každým tímto počítáním si vsugerujte, že upadáte do hlubokého hypnotického stavu. Vsugerujte si pocit relaxace. Pokuste se dosáhnout stavu, kdy máte pocit, že jste krůček od usnutí. Vsugerujte si, že upadáte do hlubšího a hlubšího spánku. Někteří si přivodí pouze slabý, nekteří na druhou stranu velice silný pocit.
 

Za předpokladu, že vám vase víčka neztěžkla, opakujte celý proces. Můžete počítat klidně do stovky pokud potřebujete tolik času, aby jste na vašich víčkách zaznamenali pocit těžkosti. První známkou toho, že jste se ocitli  v přístupném stavu mysli je zavření vašich očí. Pokud se vám podaří zavřít oči, opět počítejte, tak dlouho jak jen potřebujete za účelem prohloubení uvolněného stavu. Když se vám toto podaří dosáhnout, měli byste být schopni nadále správně reagovat. Tím nejtěžším je nedovolit vašemu mozku nezatoulat se myšlenkami někam jinam. Musíme tvrdě pracovat na soustředění se na počítání a reakce, které se dostavují.

Pokud reagujete správně, udejte si tzv.post-hypnotickou sugesci, že budete schopní dostat sami sebe do tohoto stavu po napočítání do 3 nebo užitím nějaké jiné specifické fráze. Proveďte toto každý den a každý den rovněz zopakujte vaší post-hypnotickou sugesci s tím, že při každém uspěšném pokusu dosáhnete hlubšího stavu a sugesce se stanou silnější s každým dalším opakováním.

Pokaždé, když se snažíte o uvedení do stavu vlastní hypnózy bez ohledu na to jaké hloubky jste dosáhli a jestli jste reagovali nebo nereagovali na některou  ze zkoušek, snažte se vsugerovat si následující:Až na sobě budu příště praktikovat hypnózu, budu schopný dosáhnout hlubšího stavu.”

Měli byste si také dát jakékoliv sugesce jako kdybyste se již nacházeli ve stavu hluboké hypnózy. Můžete si sami sobě například položit otázku: “Pokud nejsem pod vlivem hypnózy, proč si dávám sugesce?”

To děláte za účelem postupného vytváření vzoru pro podmíněný reflex. Držte se toho. Jednoho dne až se vám podaří dosáhnout vlastní hypnózy, dostaví se podmíněná reakce..od té doby budete schopni vlastní hypnózy. Přirovnala bych celý proces k učení se řídit auto se spojkou. Nejdříve musíte projít celým procesem umístění vaší nohy na spojkový pedál a současně přeřadit rychlost. Ubvykle ucítíte skřípání převodů,ale postupně se vám tento úkon zcela zautomatizuje a nabydete sebedůvěru ve vaše schopnosti řízení. To stejné platí o hypnóze. Když se něčemu učíte, získáváte v tom cvik a postupně dosáhnete zdatnosti.