Vztek zesiluje bolest

08.11.2011 21:18

Vědci z univerzity v Utrechtu, kteří zkoumali vliv negativních emocí na vnímání bolesti u žen s fibromyalgií a bez ní, zjistili, že vztek a smutek zesilují bolest v obou skupinách stejně. Výsledky této studie byly publikovány v říjnovém vydání Arthritis Care and Research.

Fibromylagie je charakteristická chronickou bolestí, ale také únavou, funkční invaliditou a psychickými problémy.

Předpokládalo se, že fibromyalgie zesiluje vnímání bolesti v důsledku psychofyzikálních a emočních stimulů více, než je tomu u obecné populace. A právě této teorii se nizozemský tým věnoval.

Studie zkoumala účinky experimentálně vyvolaného vzteku a smutku na pacienty udávanou klinickou bolest a experimentálně vyvolanou bolest u žen s fibromyalgií a bez ní. Účastníky bylo 62 žen s fibromyalgií a 59 zdravých žen. Obě skupiny byly například vyzvány k rozpomenutí si na neutrální situaci a následně na situace vyvolávající vztek a smutek. Dopad těchto emocí na bolest byl analyzován opakovanými měřeními rozdílů.

Ke zvýšení bolesti v důsledku vyvolaného vzteku nebo smutku došlo v obou skupinách žen, s fibromyalgií i bez ní, přičemž větší emoční reaktivita byla spojena také s větší bolestí. Nebyl tedy zastižen žádný přesvědčivý důkaz, že by se vztekem či smutkem byla asociována větší bolest v některé ze skupin.

U žen s fibromyalgií pak byla senzitivita zhruba stejná pro vztek i pro smutek.