Whiplash - poranění krční páteře

01.12.2014 15:35

Whiplash Injury je často "skrytým" poraněním, které obvyklé lékařské vyšetřovací metody neodhalí.
Pozornosti unikají zvláště lidé, kteří po kolizi nejeví žádné příznaky nebo známky poranění. Velmi často se stává, že účastníci nehody nejsou detailně vyšetřeni k vyloučení "Whiplash Injury", ani následně sledováni z hlediska možných pozdních příznaků.
Pokud  bezprostředně po úrazu nedojde k adekvátní léčbě, tělo postupně nahrazuje poškozené buňky vazivovou tkání (jizvami), které mění strukturu tkání a průběh nervů. Může tak dojít ke zhoršení sluchu nebo zraku, pískání v uších (tinnitus), závratím, bolestem hlavy, poruchám polykání a k mnoha dalším obtížím, které se postupně stávají chronickými.
Tyto symptomy mohou přetrvávat měsíce, roky a v některých případech mohou postiženého provázet i po zbytek života. Různými trvalými následky Whiplash Injury trpí kolem 20 % postižených.
Zatímco kostní poranění se dají dobře diagnostikovat a z hlediska hojivosti mají velmi dobrou prognózu, nelze toto říci o vazivových poraněních. I mikroskopická vazivová poranění na krční páteři se hojí jizvami, které jsou funkčně méněcenné. S odstupem řady let se tak může objevit i tzv. "nestabilita páteře" jako následek dávno prodělaného Whiplash Injury.

Příznaky Whiplash

 •     Bolest v horních nebo dolních končetinách
 •     Herniated disk
 •     Syndrom karpálního tunelu
 •     Závratě
 •     Tinnitus - péskání v uších
 •     Bolesti hlavy / migrény
 •     Vizuální problémy
 •     TMJ  - čelistní kloub
 •     Únava / Nespavos
 •     Neuralgie trojklaného nervu
 •     Torticollis - stočení hlavy k jedné straně krku často provázené bolestivým spasmem krčních svalů / Dystonie

www.whiplash.cz/cs/

www.ibesip.cz/cz/ridic/zasady-bezpecne-jizdy/whiplash-poraneni-krcni-patere

 

 
English (auto-detected) » Hungarian
 
Whiplash se nazývá také opěrkový syndrom či prásknutí bičem.

Pouze přístroj Tetrax je spolehlivý při diagnostice whiplash syndromu. 

Žádná z běžných vyšetřovacích metod používaných v ČR nedokáže spolehlivě tento syndrom diagnostikovat, proto jsou provedená vyšetření až u 40 % postižených pacientů vyhodnocena s negativním závěrem (pacienti jsou tedy považováni za zdravé).
Tetrax systém je speciální diagnostický přístroj s jehož pomocí lze detailně objasnit poruchy stability a rovnováhy pacienta. 
Umožňuje zjistit a vyhodnotit závratě, poranění způsobená nadměrným tlakovým zatížením krčních partií či reakci na léky a intoxikace. 
Přístroj je schopen rozpoznat i patologické příznaky, které jiné testy neodhalily. 
Navíc dokáže odhalit přetrvávající potíže s rovnováhou u pacientů až pět let po zranění, přestože se ostatní vyšetření ukázala být negativní.
Žádné jiné diagnostické zařízení nedokáže měřit nestabilitu a přesně určit zdroj problémů s rovnováhou tak přesně a spolehlivě jako tento systém.
 
Dokáže potvrdit souvislost mezi konkrétním příznakem a úrazem, navíc je schopen nasměrovat lékaře na další potřebná odborná vyšetření 
(oční, ORL, neurologické, ortopedické atd.). V případě sporných soudních jednání je objektivním arbitrem pro stanovení výše odškodného, 
navíc bezpečně odhalí simulanta. Vyšetření je velmi krátké, bezbolestné, pohodlné a lze ho kdykoli opakovat. 
 
Vyšetření pomocí stabilometrie Tetrax provádí FN Královské Vinohrady v Praze (ORL klinika a rehabilitační oddělení) 

https://www.fnkv.cz/typy-provadenych-diagnost-a-chirurg-zakroku.php

 
Kontakt na lékaře jenž umí doagnostikovat whiplash a léčí např. závratě:
Přednosta doc. MUDr. Dr. Med. CSc. Aleš Hahn, FN Královské Vinohrady v Praze (ORL klinika a rehabilitační oddělení), Šrobárova 50, Praha 10 - Vinohrady, PSČ: 100 34
Otoneurologie úterý a čtvrtek 9:00 - 11:00, 8:00 - 11:00 Telefon 267 162 332