Za co neplatí majité aut se ZTP a ZTP/P

01.01.2016 17:16

Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P mohou být osvobozeni od tzv. eko-daně při koupi staršího motorového vozidla. Pro uplatnění osvobození od tohoto poplatku je však důležité, aby držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P byl v technickém průkazu vozidla zapsán jako jeho provozovatel.

Držitelé průkazu ZTP či ZTP/P jsou také osvobozeni od poplatku za zápis do registru vozidel, jde-li o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly, od poplatku za vydání řidičského oprávnění a dále od poplatku za schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku anebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole.

Držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci pak nemusejí platit poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města (např. historické části měst, kde je tento speciální místní poplatek vybírán).