Zaměstnavatelé jsou povinni - ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

01.08.2012 08:27

 

ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI § 72… (2) Příprava k práci osoby se zdravotním postižením se provádí a) na pracovištích jejího zaměstnavatele INDIVIDUÁLNĚ PŘIZPŮSOBENÝCH ZDRAVOTNÍMU STAVU TÉTO OSOBY; PŘÍPRAVA K PRÁCI MŮŽE BÝT PROVÁDĚNA S PODPOROU ASISTENTA,
§ 80 Zaměstnavatelé jsou povinni
a) rozšiřovat podle svých podmínek a ve spolupráci s lékařem poskytovatele pracovnělékařských služeb možnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením individuálním přizpůsobováním pracovních míst a pracovních podmínek a vyhrazováním pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením,
b) spolupracovat s krajskou pobočkou Úřadu práce při zajišťování pracovní rehabilitace,
c) vést evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením; evidence obsahuje údaje o důvodu, na základě kterého byla uznána osobou se zdravotním postižením (§ 67 odst. 2 
d) vést evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením.