Změna nároku na příspěvek při lázeňské či nemocniční péči

03.03.2014 17:09

Nárok na příspěvek na péči nemáte v případě, že je vám po celý kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče formou ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu (neplatí pro domovy osob se zdravotním postižením). V takovém případě by vám za tento měsíc příspěvek na péči nenáležel (nikdy nedochází k jeho krácení, příspěvek buď náleží celý, nebo nenáleží vůbec).
Je ovšem důležité uvědomit si, co je to celý kalendářní měsíc. Podmínka celého kalendářního měsíce je splněna tehdy, pokud jste v daném zařízení i celý první a poslední den v měsíci. Stačí však to, abyste byli první den v měsíci přijati nebo poslední den v měsíci propuštěni ze zařízení, a podmínka celého kalendářního měsíce splněna není a vám náleží celý příspěvek na péči. Z tohoto důvodu je vhodné plánovat si např. lázně tak, aby zasahovaly do dvou měsíců a vy jste vždy alespoň půl dne v daném měsíci byli doma. Přiblížíme si tento postup např. na lázeňském pobytu:
nástup 15. 2., odjezd 15. 4. - celý březen jste byli v lázních, za tento měsíc příspěvek nenáleží, za únor a duben příspěvek náleží v plné výši
nástup 1. 2., odjezd 15. 3. - v únoru jste byli alespoň část dne doma, příspěvek náleží za oba měsíce v plné výši
nástup 15. 2., odjezd 31. 3. - v březnu jste opět byli již část dne doma, příspěvek náleží za oba měsíce v plné výši
nástup 1. 2., odjezd 31. 3. - oba měsíce jste byli vždy část dne doma, příspěvek náleží za oba měsíce v plné výši

Pokud je s vámi přijata do léčebného zařízení jako průvodce fyzická osoba, která byla uvedena v žádosti o příspěvek nebo byla ohlášena jako osoba poskytující pomoc, příspěvek vám náleží po celou dobu pobytu v léčebném zařízení.

ligavozick.skynet.cz/ip/prispevky.php?oblast=9000095