Zřízená společensky účelná pracovní místa, Vyhrazená společensky účelná pracovní místa

01.01.2014 15:52
Zřízená společensky účelná pracovní místa


Zaměstnavatel může získat příspěvek na zřízení místa pro zdravotně postiženého uchazeče, kterého přijal do pracovního poměru z evidence ÚP ČR. Příspěvek firma dostává na pořízení vybavení, které potřebuje pro vytvoření místa.

 


Vyhrazená společensky účelná pracovní místa


V tomto případě lze získat příspěvek až do výše skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy zaměstnance přijatého z evidence ÚP ČR. Příspěvky se poskytují na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a ÚP ČR.