Zvýšení příspěvku na péči o 2 000Kč

01.01.2014 16:57

Příspěvek na péči se zvyšuje o částku 2 000 Kč měsíčně, a to v případě splnění podmínek jednoho ze dvou následujících důvodů:1. z důvodu nízkého příjmu oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných, a to

  • nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, kterému náleží příspěvek na péči (výjimkou je dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí; dítě, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek, a  dítě, které je v  plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež),

  • rodiči, kterému náleží příspěvek na péči a  který pečuje o  nezaopatřené dítě do 18 let věku, jestliže rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných je nižší než dvojnásobek částky životního minima oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu.

2. z důvodu podpory zdravotně postižených dětí předškolního věku

  • zvýšení příspěvku na péči náleží nezaopatřenému dítěti od 4 do 7  let věku, kterému náleží příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost). Výjimkou je dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí; dítě, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože požívá důchod z  důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek, a  dítě, které je v  plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež.

U dítěte, které plní obě podmínky pro zvýšení (nízký příjem i daný věk při uvedené závažnosti závislosti), se zvyšuje příspěvek na péči jen jednou.

 

 

 

 

Posuzování příjmů — nejčastější příjmy:

 •    čisté příjmy včetně příjmů z dohod o provedení práce a o pracovní činnosti (za měsíc, za který náležely),
 •    výživné (v měsíci, kdy bylo vyplaceno),

 •    nemocenské (v měsíci, kdy bylo vyplaceno),
 •    důchody (v měsíci, kdy byly vyplaceny),
 •    OSVČ — skutečný příjem z předchozího roku (min. však 11 900 Kč, pokud je činnost vykonávaná jako hlavní a nedosahuje tohoto příjmu — částka se vyhlašuje vždy k 1. 7. nově),
 •    hmotné zabezpečení (v měsíci, kdy bylo vyplaceno),
 •    příspěvek na péči není příjmem (ani pro pečujícího ani pro pečující osobu).

 

Zvýšení příspěvku na péči je nutno žádat každý první měsíc v kalendářním čtvrtletí (leden, duben, červenec, říjen), aby byl zajištěn případný nárok na celé dané čtvrtletí.