Literatura:

 

Odborné články:

 

Časopisy:

 

Abecedně:

Aguglia, A., Salvi, V., Maina, G., Rossetto, I., & Aguglia, E. (2010). Fibromyalgia syndrome and depressive symptoms: Comorbidity and clinical correlates. Journal of Affective Disorders, 3, 262-266. Retrieved 20. 2. 2011 from the Science Direct database on the World Wide Web:
https://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T2X-50NY2MM-3&_user=10&_coverDate=02%2F28%2F2011&_alid=1648561389&_rdoc=3&_fmt =high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=4930&_sort=r&_ st=13&_docanchor=&view=c&_ct=52&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersi on=0&_userid=10&md5=535019e3220fbe01457d758d9e206094&searchtype=a

Almeida, T. F., Roizenblatt, S., Benedito-Silva, A. A., & Tufik, S. (2003). The effect of combined therapy (ultrasound and interferential current) on pain and sleep in fibromyalgia. Pain, 104, 665-672. Retrieved 10. 2. 2011 from the Science Direct database on the World Wide Web: https://0-www.sciencedirect.com.opac.lib.ntnu.edu.tw/science?_ob=MImg&_imagekey=B6T0K-48XJS28-1-F&_cdi=4865&_user=1227126&_pii=S0304395903001398&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_coverDate=08/31/2003&_sk=998959996&wchp=dGLbVzW-zSkzk&md5=bfc856a2359c142a98cd3919c961b8b0&ie=/sdarticle.pdf

Assefi, N. P., Sherman, K. J., Jacobsen, C., Goldberg, J., Smith, W. R., & Buchwald, D. (2005). A Randomized clinical trial of acupuncture compared with sham acupuncture in fibromyalgia. Annals of internal medicine, 1, 10-19. Retrieved 20. 2. 2011 from the Science Direct database on the World Wide Web:
https://www.annals.org/content/143/1/10.full.pdf+html

Bennett, R. M., Friend, R., Jones, K. M., Ward, R., Han, B. K., & Ross, R. L. (2009).
The revised fibromyalgia impact questionnaire (FIQR): validation and psychometric properties. Arthritis Research & Therapy, 4. Retrieved 22. 11. 2010 from the World Wide Web: https://arthritis-research.com/content/11/4/R120 Brosseau, L. et al. (2008a). Ottawa panel evidence-based clinical practice guidelines for aerobic fitness exercises in the management of fibromyalgia: Part 1. Physical Therapy, 7. Retrieved 20. 2. 2011 from the World Wide Web:
https://ptjournal.apta.org/content/88/7/857.short

Brosseau, L. et al. (2008a). Ottawa panel evidence-based clinical practice guidelines for aerobic fitness exercises in the management of fibromyalgia: Part 2. Physical Therapy, 7. Retrieved 20. 2. 2011 from the World Wide Web:
https://ptjournal.apta.org/content/88/7/873.long

Burns, J. W., Crofford, L. J., & Chervin, R. D. (2008). Sleep stage dynamics in fibromyalgia patients and controls. Sleep Medicine, 9, 689-696. Retrieved 22. 11. 2010 from the EBSCO database on the World Wide Web:

https://0-www.sciencedirect.com.opac.lib.ntnu.edu.tw/science?_ob=MImg&_imagekey=B6W6N-4S0R70B 1-7&_cdi=6603&_user=1227126&_pii=S1389945707004455&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_coverDate=08/31/2008&_sk=999909993&wchp=dGLzVlb-zSkzk&md5=d2dc0d7362c44571e736adb1b485aa9e&ie=/sdarticle.pdf

Bystroň, J. (2010). Fibromyalgie a únavový syndrom – aktuální stav v diagnostice a léčbě. Medicína pro praxi, 1, 23-27. Retrieved 26. 1. 2011 from the World Wide
Web: https://www.solen.cz/pdfs/med/2010/01/06.pdf

Casale, R., Cazzola, M., Arioli, G. et al. (2008). Non pharmacological treatments in fibromyalgia. Reumatismo, 1, 59-69. Retrieved 26. 1. 2011 from the World Wide
Web: www.reumatismo.org/admin/filesSupplementi/60-1%20Suppl%201--59.pdf

Dadabhoy, D., Crofford, L. J., Spaeth, M., Russel, I. J., & Clauw, D. J. (2008). Biology and therapy of fibromyalgia: Evedence based biomarkers for fibromyalgia syndrome. Arthritis Research & Therapy, 4 . Retrieved 20. 2. 2011 from the World Wide Web:
https://arthritis-research.com/content/10/4/211

Doleţalová, P., Tolimanová, J., Šulcová, Y., Vránová, M., Mikešová, K., & Němcová, D. (2010). Syndrom chronické bolesti pohybového aparátu v dětském věku. Bolest, 1, 27-31. Retrieved 26. 1. 2011 from the World Wide Web:
https://195.250.138.169/bolest/documents/06_Dolezalova.pdf

Dvořák, R. (2007). Základy kinezioterapie. Olomouc: Univerzita Palackého. Gordon, C., Emiliozzi, C., & Zartarian, M. (2006). Use of a mechanical massage
technique in the treatment of fibromyalgia: A Preliminary study. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 1,  145-146. Glombiewski, J. A., Sawyer, A. T., Gutermann, J., Koenig, K., Rief, W., & Hofmann, S. G. (2010). Psychological treatments fot fibromyalgia: A meta-analysis. Pain, 151, 280-295. Retrieved 22. 11. 2010 from the Science Direct database on the World
Wide Web: https://0-www.sciencedirect.com.opac.lib.ntnu.edu.tw/science?_ob=MImg&_imagekey=B6T0K-50TJP4N-1-K&_cdi=4865&_user=1227126&_pii=S0304395910003568&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_coverDate=11/30/2010&_sk= 998489997&wchp=dGLzVtz-zSkzk&md5=23c6d6650e72533ef73b71626b7c6047&ie=/sdarticle.pdf

Häuser, W., Thieme, K., & Turk, D. C. (2010). Guidelines on the management of fibromyalgia syndrome – A systematic review. Europeam Journal of Pain, 14, 5-10. Retrieved 22. 11. 2010 from the Science Direct database on the World Wide Web:
https://0-www.sciencedirect.com.opac.lib.ntnu.edu.tw/science?_ob=MImg&_imagekey=B6WF3-4VRWNSD-1-1&_cdi=6783&_user=1227126&_pii=S1090380109000263&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_coverDate=01/31/2010&_sk=999859998&wchp=dGLbVzW-zSkzk&md5=94365a33514b79a599644561344ba951&ie=/sdarticle.pdf

Häuser, W., Klose, P., Langhorst, J., Moradi, B., Steinbach, M., Schiltenwolf, M., & Busch, A. (2010). Efficacy of different types of aerobic exercise in fibromyalgia syndrome: a systematic review and meta-analysis of randomised control trials. Arthritis Research & Therapy, 3, 79-93. Retrieved 22. 2. 2011 from the World Wide
Web: https://arthritis-research.com/content/12/3/R79

Jakubec, A., Stejskal, P., Svoboda, Z., Krejčí, J., Salinger, J., Štěpaník, P., Smékal, D., Klimešová, I. (2009). Výzkumný design severské chůze ve světle prvních výsledků. MedicinaSsportiva Bohemica et Slovaca, 4,  185-187.

Jarošová, H. (2010). Mimokloubní revmatismus. Practicus, 8, 24-32.

Jerabek, J., Bordon, A., Pineda, & R. M. (2008). Complex balneo-physiatric treatment in fibromyalgia: A pilot study. Journal of Aesthetic and Antiaging Medicine, 1, 25- 40. Retrieved 23. 11. 2010 from the Science Direct database on the World Wide
Web: https://www.ispub.com/ostia/index.php?xmlFilePath=journals/ijaam/vol1n1/balneo.xml

Jeřábek, J. (2009). Fibromyalgie 2009 – Kde, jak a proč můţe pomoci fyzikální léčba. Rehabilitace a Fyzikální lékařství, 2, 60-68.

Kolář, P. et al. (2009). Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén.

Krumlová, H., Pánek, D., & Pavlů, D. (2010). Měření EMG aktivity svalové tkáně po aplikaci celotělové chladové terapie (-130 °C). Rehabilitace a Fyzikální lékařství, 1, 14-20.

Liptan, G. L. (2010). Fascia: Missing link in our understanding of the pathology of fibromyalgia. Journal of Bodywork & Movement Therapies, 1, 3-12. Retrieved 17.11. 2010 from the Science Direct database on the World Wide

Web: https://0-www.sciencedirect.com.opac.lib.ntnu.edu.tw/science?_ob=MImg&_imagekey=B6WK1-4V889KB-7-1&_cdi=6893&_user=1227126&_pii=S0161475408002935&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_coverDate=01/31/2009&_sk=999679998&wchp=dGLzVtz-zSkWA&md5=88ef916a15f045cf2ec7cafc98e845c6&ie=/sdarticle.pdf

Mannerkorpi, K., Nordeman, L., Cider, A., & Jonsson, G. (2010). Does moderate-to-high intensity Nordic walking improve functional capacity and pain in fibromyalgia? A prospective randomized controlled trial. Arthritis Research & Therapy, 12,  189-199. Retrieved 30. 12. 2010 from the PubMed database on the World Wide

Web:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2991024/pdf/ar3159.pdf

Nijs, J. (2005). Generalized joint hypermobility: An issue in fibromyalgia nad chronic fatigue syndrom? Journal of Manipulative Bodywork and Movement Therapies, 9, 310-317. Retrieved 22. 11. 2010 from the Science Direct database on the World
Wide Web: https://0-www.sciencedirect.com.opac.lib.ntnu.edu.tw/science?_ob=MImg&_imagekey=B6WHF-4G1GFN4-2-C&_cdi=6849&_user=1227126&_pii=S1360859205000264&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_coverDate=10/31/2005&_sk=999909995&wchp=dGLbVtb-zSkzS&md5=4232fd6df6ccf5df0cbd8d7195e6f446&ie=/sdarticle.pdf

Olejárová, M. (2008). Revmatologie v kostce. Praha: Triton.

Paiva, E. S. & Jones, K. D. (2010). Rational treatment of fibromyalgia for a solo practitioner. Best Practice & Research Clinical Rheumatology, 24, 341-352. Retrieved 22. 11. 2010 from the Science Direct database on the World Wide

Web: https://0-www.sciencedirect.com.opac.lib.ntnu.edu.tw/science?_ob=MImg&_imagekey=B6WBJ-505WSK1-6-3&_cdi=6712&_user=1227126&_pii=S1521694209001557&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_coverDate=06/30/2010&_sk=999759996&wchp=dGLzVzz-zSkzk&md5=29abe61c50aeb2fe476b2a06f2cfb073&ie=/sdarticle.pdf

Pavelka, K. & Rovenský, J. (2003). Klinická Revmatologie. Praha: Galén.

Poděbradský, J. & Vařeka, I. (1998). Fyzikální terapie I. Praha: Grada Publishing.

Poděbradský, J. & Poděbradská, R. (2009). Fyzikální terapie, manuál a algoritmy. Praha: Grada Publishing.

Rokyta, R. (2006). Bolest. Praha: Tigis.

Rokyta, R. a kolektiv (2009). Bolest a jak s ní zacházet, učebnice pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada Publishing.

Schmidt-Wilcke, T. & Clauw, D. J. (2010). Pharmacotherapy in fibromyalgia (FM) — Implications for the underlying pathophysiology. Pharmacology & Therapeutics,127, 283-294. Retrieved 22. 11. 2010 from the Science Direct database on the World
Wide Web: https://0-www.sciencedirect.com.opac.lib.ntnu.edu.tw/science?_ob=MImg&_imagekey=B6TBG-4YTV7TP-1-7&_cdi=5142&_user=1227126&_pii=S0163725810000689&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_coverDate=09/30/2010&_sk=998729996&wchp=dGLbVlW-zSkzk&md5=f899070ec9464abddfd3d8c1ad085432&ie=/sdarticle.pdf

Solitar, B. M. (2010). Fibromyalgia, known, unknown, and current treatment. Journal Bulletin of the NYU hospital for joint diseases, 3, 157-161. Retrieved 30. 12. 2010 from the PubMed database on the World Wide Web:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20969544

Sueiro, B. F., Estévez, S. I., Ayán, C., Cancela, JM., & Martín, V. (2008). Potential benefits of non-pharmacological therapies in fibromyalgia. The Open Rheumatology Journal, 2,  1-6. Retrieved 19. 3. 2011 from the World Wide Web:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/issues/173473

Trnavský, K. (1993). Léčebná péče v revmatologii. Praha: Grada Publishing, & Avicenum.

Yamamotová, A. & Papeţová, H. (2010). Patofyziologie vztahu bolesti a deprese. Psychiatrie pro praxi, 3, 110-114. Retrieved 26. 1. 2011 from the World Wide Web: https://www.psychiatriepropraxi.cz/pdfs/psy/2010/03/06.pdf

Yildiz, S., Kiralp, M. Z., Akin, A., Keskin, I., Ay, H., Dursun, H., & Cimsit, M. (2004). A New treatment modality for fibromyalgia syndrome: Hyperbaric oxygen therapy. The Journal of International Medical Research, 32, 263-267. Retrieved 26. 1. 2011 from the World Wide Web: www.mapuahealth.com/a-new-treatment-modality-for-fibromyalgia-syndrome.pdf