V součané době na FM neexistuje žádný lék. 

Proto je nutné pouze léčit různé symptomy u příslušných odborných lékařů.

Mnoho genů se podílí na příčinách FM a potenciální predispozici. Epigenetika může být také zapojena do progrese tohoto onemocnění.
V současné době jí mají dle Ministerstva ČR léčit revmatologové ve spolupráci s dalšími specialisty což vyplývá z povahy onemocnění. Ovšem v praxi se tak neděje. Nejlepší zkušenosti mají pacienti s léčbou 
v Centrech bolesti a na Neurologických odděleních.
Nefarmakologická terapie a rehabilitace vykazuje u fibromyalgiků v některých aspektech určité odlišnosti od standardních postupů a nerespektování těchto rozdílů mívá paradoxní efekt. 

 

Nelze zamezit prvnímu ataku onemocnění, pokud akceptujeme, že podmínkou vzniku tohoto onemocnění je, mimo jiné, vrozená hustota kapilární sítě ve kmeni, kapacita produkce neurotransmitérů, stav neuronální sítě a podobně. Co však je možné ovlivnit z hlediska rehabilitační medicíny a fyziatrie, je korekce držení těla, léčba zdrojů chronické bolesti a snažit se udržet odpovídající cirkulaci zejména v oblasti vertebrální tepny.

Spolu s odborníky na ergonomii a hygienu práce by bylo účelné posoudit pracovní místo a režim a navrhnout úpravu. Vztahy v rodině, které mohou být velmi stresující, lze velmi výrazně ovlivnit pohovorem s životním partnerem.

Dieta a pitný režim, která mohou mít vliv na přetrvání FM, jsou rovněž vhodným místem zásahu.

Každoroční rehabilitační pobyt např. v RÚ KLADRUBY by měl být imperativem – spolu s další rehabilitační léčbou ambulantního typu.

Rehabilitace a fyzikální lékařství.pdf (1,3 MB)

 
Při volbě terapie je nutné brát v úvahu individuální symptomatiku nemocného, jeho psychické rozpoložení a schopnost spolupráce při léčbě (Kolář, 2009).

 

Dlouholetý výzkum a praxe prokázal, že kombinace vodoléčby, uhličité terapie, magnetoterapie a manuálních výkonů cílených na zlepšení perfúze a oxygenace v oblastech CNS, zásobovaných vertebrální tepnou a jejími větvemi přispívá k dlouhodobému zlepšení zdravotního stavu pacientů s FM syndromem.
Tento fyziatricko-balneologický postup léčby vám můžete absolvovat nejen v lázních, ale i v průměrně zařízených rehabilitačních pracovištích.

 

Psychická pohoda + relaxace + léčba biofeedbackem 

(učí ovládat svalové napětí, odstraňuje úzkost, pocity raního ztuhnutí)

je dle nejnovějších světových výzkumů velmi významná při léčbě FM.

 

Léčba FM:

dle National Fibromyalgia Association

fmaware.org/site/PageServerf195.html?pagename=fibromyalgia_treated

dle Deutsche Revma Liga

Broschure_Fibromyalgie-Experten_empfehlen.pdf (46,5 kB)

TOP TEN v léčbě FM

Fibromyalgie-Patienten_empfehlen.pdf (39,6 kB)

 

85% fibromyalgiků hlásí pozitivní účinek léčivé marihuany 

www.fibrotoday.com/5-prescription-drugs-replaced-marijuana/

Využití konopí k léčbě spolek-kopac.cz/cz/9/vyuziti-konopi-k-lecbe
 
EULAR (European League Against Rheumatism) pravidelně reviduje doporučení pro léčbu fibromyalgie

Prvořadá je rychlá diagnostika a poskytnutí pacientovi informace o zdravotnímu stavu (včetně písemného materiálu).  Mělo by být provedeno komplexní hodnocení bolesti, funkce a psychosociálního kontextu. Léčba má mít podobu postupného přístupu s cílem zlepšení zdravotního stavu.  Multidisciplinární přístup.

Různá farmakologická léčba a nefarmakologické terapie přináší minimální krátkodobou úlevu. V některých zemích se postupy léčby liší, nicméně již neplatí doporučovaná léčba co před lety.

 

 

Zásady pro pacienty "fibromyalgický syndrom: definice, patofyziologie, diagnostika a léčba"

Zásady pro pacienty "fibromyalgický syndrom: definice, patofyziologie, diagnostika a léčba"

041-004k_S3_Fibromyalgiesyndrom_2012-04.pdf (55,9 kB) 

 

Při rezistenci FM vůči terapii je v případě nejistoty moudré přijmout pravidlo:
předcházet rozvinuté FM léčbou při méně přísných diagnostických kritériích než čekat na rozvinutou FM se všemi znaky.

Články:

Nová léčba FM pomocí ELECTRONIC STIMULATOR

04.01.2012 18:38
Implantovaný stimulátor užívaný i k léčbě deprese a epilepsie vysílá každých 5min. signál ke krční páteři. Videoukázka: www2.wrbl.com/news/2011/nov/22/healthwatch-new-treatment-fibromyalgia-ar-2742063/

Fibromyalgie a duševní poruchy - MUDr. J. Jeřábek

15.08.2011 20:02
scholar.google.cz/scholar_url?hl=cs&q=https://www.solen.cz/pdfs/psy/2011/02/07.pdf&oi=scholaralrt&ct=alrt&cd=0&sa=X&scisig=AAGBfm1dfOjI9HlPS8RPefSEnFOn7_8n_w

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

25.09.2010 14:39
17.07.2010 07:14   Soukromě jsem vznesla dotazy na www.mzcr.cz:   Dobrý den, mám těžkou fibromyalgii. Zajímalo by mne kdo v Čr ji opravdu komplexně léčí. Jaké léky jsou na trhu. Chystají se nějaké změny?   Dovoluji si otisknout odpověď z odd. zdravotní péče...

Zdravotní péče je V ČR pojištěnci poskytována formou ambulantní nebo formou ústavní péče.

06.10.2011 14:38
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů § 18 odstavec (2)   Ambulantní péčí se rozumí:      a) primární zdravotní péče, b) specializovaná ambulantní zdravotní péče, c) zvláštní...

Má kouření vliv na vznik FM?

19.04.2011 19:36
Studie se prováděla v Jižní Korei na 336 pacientech s FM. Byly rozděleni na kuřáky a nekuřáky. Pouhých 33 lidí byli kuřáci. Počet bolestivých míst (p = 0,03), BFI (p = 0,02), celkový zdravotní stav z SF-36 (p = 0,02), BDI (p = 0,01) , synkopa (p = 0,02), a reflexní sympatické dystrofie (p = 0,003)...

Využití funkční magnetické rezonance ke zhodnocení bolesti u fibromylagie

19.10.2010 11:03
Zdá se, že klidová aktivita mozku, měřená přizpůsobením funkční magnetické rezonance (fMRI), je spojena se spontánní klinickou bolestí u pacientů s fibromyalgií. Funkční MRI by tak mohla být potenciálně využita jako objektivní metoda měření bolesti u těchto pacientů. O tom...
Záznamy: 19 - 24 ze 30
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Dry needling – léčba suchou jehlou www.suchajehla.cz/
 
Detect language » Hungarian
 

Canisterapie - doplňková léčba FM

 

Brain jogging - Program trénování paměti

Hry online: clovekonline.cz/na-lovu-berusek/

 

 

Vyšetření:

Funkční vyšetření

11.04.2011 14:05
BOLESTI PŘI FUNKČNÍCH ONEMOCNĚNÍCH POHYBOVÉHO APARÁTU DLE KONCEPTU DR. BRÜGGERA Tento švýcarský neurolog zkoumal nemoci pohybového aparátu a vyvinul na základě vlastních pozorování diagnostický a terapeutický koncept. Při klinických pozorováních zjistil degenerativní změny lidského těla bez...

Klinické vyšetření

05.02.2011 14:30
Co je obsahem klinického vyšetření: Zjištění subjektivních obtíží a jejich souvislosti s předchozími onemocněními, atd.. Vyšetření podle potíží pacienta. Případný léčebný zákrok. Doporučení případných doplňkových vyšetření. Posouzení dalšího diagnostického a...
1 | 2 >>
V jiných zemích je běžné, a mělo by to platit i u nás, že pokud se lékař neřídí výsledky tzv. „evidence-based-medicine“, měl by čelit postihu ze strany nejen místního odborného vedení, ale i odborných organizací v jeho oboru specializace či České lékařské komory. 

cs.wikipedia.org/wiki/Evidence-based_medicine

Léčba POTS u FM pacientů často zlepší myofascialní a neuropatické bolesti.

 

Léčba fibromyalgie hyperbarickou kyslíkovou terapií

Multi-Aktivní přístup k léčbě fibromyalgie posílením dopaminergní aktivity v Meso-limbického systému v mozku.

omicsonline.org/open-access/a-multilocus-approach-to-treating-fibromyalgia-by-boosting-dopaminergic-activity-in-the-mesolimbic-system-of-the-brain-2157-7412.1000213.php?aid=22943

 
Chronické bolesti zad léčí pacientům s vyhřezlou ploténkou ozónem.

 

Časová dostupnost péče a čekací lhůty:
Dvanáct rad pro pojištěnce

www.zdravotnipojistenci.cz/article/TZ_dostupnost