U nemocných s chronickými bolestivými syndromy je zvýšené riziko
rozvoje deprese,
a naopak deprese komplikuje průběh bolestivých stavů.

 

BOLEST & DEPRESE

Bolest bývá častým příznakem nemocných s depresí a ztěžuje stanovení diagnózy.

Bolest komplikuje depresi

a přítomnost deprese negativně ovlivňuje bolestivé syndromy.

 

  • Tricyklická antidepresiva mohou zmírnit bolest i bez přítomnosti deprese.
  • Duální antidepresiva, u kterých byla prokázána jejich účinnost u různých druhů bolesti a která jsou šetrnější než starší, tricyklická antidepresiva z hlediska vedlejších účinků.

65% lidí s depresí trpí bolestí, ta negativně ovlivňuje depresi.  Bývá závažnější a trvá delší dobu, než je poznána a správně léčena.

Ke klasickým tělesným projevům deprese patří poruchy spánku, chuti k jídlu, únavnost, bolesti hlavy, svalů a páteře, pro které nenalezneme odpovídající příčinu.

Je menší pravděpodobnost, že lékař pozná depresi, pokud nemocný udává hlavně tělesné příznaky včetně bolesti.  Až polovina nemocných, kteří vyhledají pomoc, není z těchto důvodů správně diagnostikována. Lékaři se soustředí pouze na tělesné příznaky včetně bolesti, nemocní prodělávají řadu vyšetření, jsou neúspěšně léčeni analgetiky. K psychiatrům se dostávají nemocní se závažnější a farmakorezistentní depresí

Léčba deprese u somatických onemocnění

V současné době jsou SSRI pro svoji dobrou snášenlivost a bezpečnost preferovanými AD při depresi u somatických onemocnění, hlavě u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním a stavy po infarktu myokardu. Nejvíce studií je se sertralinem. Ukazuje se však, že duální AD mohou být další vítanou alternativou. V současné době je z tohoto hlediska zkoumán hlavně mirtazapin.

Psychické problémy:

Neexistují žádné objektivní důkazy o tom, že SSRI jsou účinné v léčbě klíčových symptomů FM

01.07.2015 17:09
Zejména bolesti, únavy a spánku. SSRI je vhodné pouze pro léčbu deprese u lidí s FM. Mezi SSRI patří např. tyto látky (v závorkách jsou uvedeny obchodní názvy vybraných léčiv): fluoxetin (PROZAC, MAGRILAN, APO-FLUOXETINE, DEPREX) paroxetin (APO-PAROX, SEROXAT, REMOOD, PAROLEX,...

Terapie chovem domácích mazlíčků a fibromyalgie

02.09.2014 16:43
  Může se chov domácího mazlíčka podepsat na snížených hladinách stresu u pacientů s fibromyalgií? Léčba formou chovu domácího mazlíčka se užívá při léčbě několika diagnóz. Napomáhá snižování stresu a úzkosti u pacientů s Alzheimerem, depresemi a může být prospěšná rovněž při léčbě...

Výběr antidepresiv

24.10.2010 21:30
Lze schématicky shrnout takto:     První volbou jsou tricyklická antidepresiva, které se ordinují podle převládajícího symptomu. Převládá-li úzkost, podávají se látky s tlumivými účinky (amitriptylin, dosulepin, ev. neuroleptika). Převládá-li apatie a útlum, volíse látky...

Jednotlivá antidepresiva

19.01.2011 15:02
Venlafaxin: V kontrolovaných studiích byla prokázána jeho úspěšnost u postherpetické a neuropatické bolesti, hlavně u diabetické periferní neuropatie a v otevřených studiích u fibromyalgie. Je také užíván ke zvládání vazomotorických příznaků souvisejících s menopauzou. Duloxetin: Je účinný u...

Antidepresiva III. a IV. generace

19.01.2011 15:11
AD III. generace specificky ovlivňují dostupnost jednotlivých neurotransmiterů spojovaných s depresí, tj. serotoninu, noradrenalinu a dopaminu. K nejpopulárnějším a nejvíce předepisovaným patří hlavní představitelé AD III. generace, specifické inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI –...
Záznamy: 1 - 5 ze 5

Psychoterapie zaměřená na tělo

pracuje s tělem jako s velmi důležitým zdrojem léčivých prožitků, jako s prostředkem přímé cesty k naší osobnostní historii a k bytí tady a teď. Jedná se o specifický, intenzivní a zároveň bezpečný způsob sebepoznání, seberozvoje a úzdravy člověka po stránce psychické i tělesné. Práce s tělem významně prohlubuje a zintenzivňuje celý psychoterapeutický proces a usnadňuje přenos nových zkušeností do každodenního fungování. Psychoterapeut pomáhá klientovi uvědomit si své obtíže a vyjádřit se na rovině nejen myšlenkové, ale také tělesné a emoční. K tomu slouží speciální techniky a postupy rozvoje vnitřní pozornosti, dechu, spontaneity, uvolňování svalových napětí, rozvoje pohybového a hlasového vyjádření tělesných a emočních prožitků. www.bodyterapie.cz/

Bioenergetika

Pomocí bioenergetických cvičení je možné uvolnit chronické svalové napětí, což směřuje k obnovení pozornosti k našemu vnitřnímu prožívání, umožňuje hlubší osobní porozumění, pomáhá obnovit vlastní životní energii, nabýt znovu přirozenou spontaneitu, pohyblivost a emoční prožívání. Bioenergetika pomáhá vidět člověka v realitě jeho těla a učí, jak pomocí práce s tělem pozitivně ovlivnit a změnit kvalitu lidského života. www.bodyterapie.cz/bioenergeticka-cviceni.html

www.bioenergetic-therapy.org/

 

Čeští lékaři léčí deprese světlem. Metodu hradí i pojišťovny

www.tyden.cz/rubriky/zdravi/psychologie/cesti-lekari-leci-deprese-svetlem-metodu-hradi-i-pojistovny_248468.html