RELAXACE  JE JEDNÍM Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ČÁSTÍ LÉČBY FIBROMYALGIE

 

Relaxační cvičení vedou ke snížení vnějšího a vnitřního svalového napětí a napětí duševního.

 

UMOŽŇUJÍ ZMÍRNIT ÚNAVU, ZVÝŠIT SOUSTŘEDĚNÍ A USNADŇUJÍ KAŽDODENNÍ ČINNOSTI.

 

Nejen v rámci psychoterapie ale i v rámci fyzioterapie je dobré pacienty naučit relaxovat.

Zátěž je nutné střídat s odpočinkem a den rozdělit do fází činností a fází relaxačních (Kolář,  2009). 

Pro nácvik celkové relaxace můžeme zvolit například Jacobsonovu progresivní relaxaci. Tato metoda je založená na principu  uvědomění  si zvýšeného napětí svalstva a následné vědomé relaxaci. Pacient provádí volní izometrickou kontrakci určité skupiny svalů,  po které následuje relalace. Důležité je uvědomění si pocitu tenze a uvolnění, tento prožitek jepoté možné uplatnit i v běžném denním životě a předcházet tak zvýšené svalové tenzi (Dvořák, 2007).

Jacobsonovu progresivní relaxace:

Jacobsonova progresivni relaxace.doc (23 kB)

www.dobrapsychiatrie.cz/relaxace/svalova-relaxace

www.relaxuj.cz/art_doc-CB3E15FE9385B1A6C12573DF003634BE.html

is.muni.cz/th/102248/fsps_b/bakalarska_prace.txt

 

Příklady psychoregulačních technik:

Progresivní relaxace – metoda uvolnění prostřednictvím svalového napětí, dává pocítit rozdíl mezi napětím a uvolněním, které nastupuje bezprostředně.

Břišní dýchání a další dechové techniky – správné relaxační dýchání uvolňuje bránici a tím pocity napětí v oblasti solaru plexus, což je typické místo hromadění pocitu stresu. Okamžité uvolnění, s nácvikem se stává automatickým.

RAM metoda – nácvik tělesného a psychického uvolnění, s velkým úspěchem používaná např. sportovci k navození optimální hladiny motivační trémy a úzkosti, nutné k výkonu. Nutný pozvolný déledobější nácvik, se kterým se postupně osvojované dovednosti kultivují a současně se zkracuje doba nástupu efektu.

Schultzův autogenní trénink – standardizovaná metoda tělesného uvolnění, na kterou lze navázat vytvořením specifických podpůrných manter k navození optimálního psychického stavu.

Kognitivní restrukturalizace – práce s psychickým potenciálem a emočním nastavením prostřednictvím „přenastavení“ negativního myšlení a postojů, vzniklých často už v dětství a v dospělosti automatických, vědomě těžko postřehnutelných. Přesto tyto myšlenky a postoje často blokují rozvoj osobnosti, jeho výkonnost a spokojenost.

Meditace - spočívá v postupném rozvíjení schopnosti udržet v uvolněném stavu pozornost co nejdéle zaměřenou na jeden předmět (např. dechovou aktivitu). Vědecké výzkumy prokazují její blahodárné účinky proti stresu a projevům stárnutí. Meditace výrazně zlepšuje učení, zvyšuje využití mozkové kapacity, rozvíjí kreativitu, flexibilitu a adaptabilitu. Posiluje integritu osobnosti, zvyšuje empatii, emoční a sociální inteligenci… je po tisíciletí praktikovaný nástroj dosažení vnitřního klidu a harmonie.

Články:

Stres má vliv na řadu zdravotních potíží

03.12.2018 01:27
  Stres = nadměrná zátěž, přetížení, která může vést k psychickým a tělesným poruchám, může se odrážet i v sociální oblasti. Stresor = činitel či faktor, který vyvolává stres. Salutor = činitel nebo faktor pozitivní, podporující, dodávající energii. Salutory a stresory by měly být v...

Anketa

Relaxace mi přináší úlevu

ano (33)
92%

ne (2)
6%

nezkoušel-a jsem ji (1)
3%

Celkový počet hlasů: 36