Cvičení pomáhá zabránit dekondici, obezitě, špatnému držení těla, svalové dysbalanci a rozvoji dalších, často velmi bolestivých diagnóz.

Pod pojmem cvičení si u FM nesmíme představovat aerobik, stretching, posilovnu, běhání atd.
Nejvhodnější je cvičení v bazénu s posuvným dnem s teplou vodou pod dohledem fyzioterapeuta, dále např. cvičení pro seniory, jóga ze zaměřením na chronicky nemocné, tai chi, cvičení na lůžku pro ležící pacienty, dýchání nebo pohyb za pomocí druhé osoby. 
Vzhledem k tomu, že fibromyalgici mají různé stupně postižení, přidružené diagnózy, není pro všechny vytvořené stejné - jednotné cvičení. Co zvládne lehce jeden, pro druhého to může znamenat nadměrnou zátěž. 
Zvláště pacienti s hypermobilním syndromem by měly vědět jaké cviky mohou a které jim tento syndrom ještě zhoršují. 
https://fibromyalgik.webnode.cz/…/bol…/hypermobilni-syndrom/

 

Léčba FM v žádném případě nemá začínat cvičením, ale ověřenými analgetickými metodami, které podporují zvýšení centrální  perfúze (příkladem mohou být klasické masáže nebo některé balneologické procedury).

 
 

Při cvičení u fibromyalgie je třeba dodržovat tyto pravidla:

 1. Nejprve musí být snížená bolest, medikamentózně zaléčena algeziologem - Centrum bolesti.

 2. Cvičební program má být  sestaven pacientovi na míru, dle jeho fyzické kondice, diagnóz a postupně upravován. Při sestavování cvičební jednotky je nutné si uvědomit, že i minimální svalová zátěž, která na zdravého člověka neklade žádné nároky, může pro fibromyalgika  znamenat  přetížení. 

 3. Není dobré začínat skupinovým cvičením, které může u nehomogenní skupiny pacienty demotivovat a zhoršit jejich depresivní symptomy. 

 4. Pouze pod vedení zkušeného fyzioterapeuta, přiměřená zátěž, která nezhoršuje symptomy a vede k odmítnutí dalšího cvičení.

 5. Po ukončení cvičebního programu je důležité pacienta motivovat k samostatnému pokračování ve cvičení a aktivnímu přístupu k nemoci. Nelze ovšem předpokládat, že pacient s FM si cviky zapamatuje a není neobvyklé, že i přestože je zvyklý pravidelně cvičit naráz ustane jelikož na tuto činnost ze dne na den zapoměl.

   
 • Cvičení nesmí zhoršovat výrazně bolest či únavu i když zpočátku lze očekávat mírné zhoršení.
 • Nesmí dojít ke zhoršení post-námahové poruchy (PEM)  https://me-pedia.org/wiki/Post-exertional_malaise
 • V dny, kdy pacient je vystaven větší fyzické zátěži je třeba cvičení tomu uzpůsobit.
 • Ze začátku cvičení je dobré stanovit zátěž pod hranicí možností pacienta a postupně ji zvyšovat a prodlužovat dobu cvičení.
 • Během cvičení by pacient měl být schopen plynně mluvit.
 • Účinné je cvičit denně nebo alespoň několikrát týdně.
 • Vždy dbáme na správné dýchání.
 • Pokud při cvičení si pouštíme i muziku při které se nám dobře relaxuje tělo se lépe uvolní.
 • Cvičení lze zakončit relaxací.
 • Jednou za čas při rehabilitaci je vhodné zacvičit naší sestavu před fyzioterapeutem, aby posoudil zda cviky děláme správně (jinak si můžeme ublížit) a také posoudit zda by sestava se neměla pozměnit.
 
Nejefektivnější je cvičení prováděné ve vodě či na souši o intenzitě mírné až střední, dvakrát až třikrát týdně po dobu minimálně 4 týdnů. Intenzitu a opakování cvičení je nutné přizpůsobit fyzickým schopnostem pacienta. Ze začátku cvičení je dobré stanovit zátěž pod hranicí možností pacienta a postupně ji zvyšovat a prodlužovat dobu cvičení až dosáhne střední intenzity a délky trvání 20-30 minut. Během cvičení by pacient měl být schopen plynně mluvit. Pacientům je dobré zdůraznit, že mohou zpočátku očekávat mírné zhoršení bolesti a zvýšení únavy, pokud ale ve cvičení dále pokračují, dodržují správnou intenzitu a dávkování, symptomy se rychle vrátí na původní stav a dále se zlepšují.            
 
 
MUDr. JiříJeřábek CSc.
 

Cvičení:

 • Vytváří svalovou sílu
 • Zvyšuje vytrvalost
 • Zvyšuje flexibilitu kloubů
 • Zlepšuje držení těla
 • Zlepšuje rozsah pohybů
 • Zlepšuje koordinaci a rovnováhu
 • Zvyšuje toleranci k bolesti
 • Poskytuje pocit, že pac. má kontrolu nad svou bolestí 

https://projekty.osu.cz/Jesenius/dokumenty/LecbaB/LecbaB_S.pdf

 

 

Aerobní cvičení samo o sobě nezlepšuje kvalitu spánku ani časně po ukončení cvičení ani při pozdějších měřeních. Z dlouhodobého hlediska také nezlepšuje bolest ani únavu. Proto je dobré doporučit kombinaci aerobního cvičení s medikací cílenou na zlepšení kvality spánku (např. melatonin) a léčbu bolesti.amo o sobě nezlepšuje kvalitu spánku ani časně po ukončení cvičení ani při pozdějších měřeních. Z dlouhodobého hlediska také nezlepšuje bolest ani únavu. Proto je dobré doporučit kombinaci aerobního cvičení s medikací cílenou na zlepšení kvality spánku (např. melatonin) a léčbu bolesti.

 
 
 
Mnoho fibromyalgiků je hypermobilních
 
 
20% pacientů s FM uvedlo pouze malé zlepšení po 8 týd. tohoto cvičení.
 
 
 
Cvičení u FM doporučené Deutsch Rheuma - liga

Cvičení

Vše o cvičení u FM

01.02.2019 16:41
Cvičení pomáhá zabránit dekondici, obezitě, špatnému držení těla, svalové dysbalanci a rozvoji dalších, často velmi bolestivých diagnóz. Přestože pacienti s FM a ME/CFS trpí pohybovou netoleranci i z důvodu toho, že naše svalové buňky potřebují více kyslíku, která vzniká následkem abnormálního...

Cvičení a nedostatek kyslíku u chronického únavového syndromu ME/CFS

01.03.2014 11:50
Nové výzkumy zdůrazňují spojitost mezi špatnou tolerancí cvičení jedinců trpících chronickým únavovým syndromem a pomáhají nám porozumět, proč tomu tak je. Když cvičíme nebo vyvíjíme nějakou větší fyzickou aktivitu, naše svalové buňky potřebují více kyslíku než, když odpočíváme. Předešlé studie...

ENERGETICS Balance Board

cvičební pomůcka pro zlepšení koordinace a rovnováhy, posiluje svaly trupu a zvyšuje rychlost reakcí

katalog.intersport.cz/product/energetics-balance-board

https://www.youtube.com/watch?v=GuPZBN1hepQ