Léčba FM v žádném případě nemá začínat cvičením, ale ověřenými analgetickými metodami, které podporují zvýšení centrální  perfúze (příkladem mohou být klasické masáže nebo některé balneologické procedury).

 

Pokud budete cvičit každý den zabráníte své dekondici a snížíte míru svých bolestí

 
 

Cvičení u fibromyalgie je důležité, ale má svá pravidla:

 1. Nejprve musí být snížená bolest, medikamentózně zaléčena algeziologem - Centrum bolesti.

 2. Cvičební program má být  sestaven pacientovi na míru, dle jeho fyzické kondice, diagnóz a postupně upravován. Při sestavování cvičební jednotky je nutné si uvědomit, že i minimální svalová zátěž, která na zdravého člověka neklade žádné nároky, může pro fibromyalgika  znamenat  přetížení. 

 3. Není dobré začínat skupinovým cvičením, které může u nehomogenní skupiny pacienty demotivovat a zhoršit jejich depresivní symptomy. 

 4. Pouze pod vedení zkušeného fyzioterapeuta, přiměřená zátěž, která nezhoršuje symptomy a vede k odmítnutí dalšího cvičení.

 5. Po ukončení cvičebního programu je důležité pacienta motivovat k samostatnému pokračování ve cvičení a aktivnímu přístupu k nemoci. Nelze ovšem předpokládat, že pacient s FM si cviky zapamatuje a není neobvyklé, že i přestože je zvyklý pravidelně cvičit naráz ustane jelikož na tutu činost ze dne na den zapoměl.

   
 
Nejefektivnější je cvičení prováděné ve vodě či na souši o intenzitě mírné až střední, dvakrát až třikrát týdně po dobu minimálně 4 týdnů. Intenzitu a opakování cvičení je nutné přizpůsobit fyzickým schopnostem pacienta. Ze začátku cvičení je dobré stanovit zátěž pod hranicí možností pacienta a postupně ji zvyšovat a prodlužovat dobu cvičení až dosáhne střední intenzity a délky trvání 20-30 minut. Během cvičení by pacient měl být schopen plynně mluvit. Pacientům je dobré zdůraznit, že mohou zpočátku očekávat mírné zhoršení bolesti a zvýšení únavy, pokud ale ve cvičení dále pokračují, dodržují správnou intenzitu a dávkování, symptomy se rychle vrátí na původní stav a dále se zlepšují.            
 
 
MUDr. JiříJeřábek CSc.
 

Cvičení:

 • Vytváří svalovou sílu
 • Zvyšuje vytrvalost
 • Zvyšuje flexibilitu kloubů
 • Zlepšuje držení těla
 • Zlepšuje rozsah pohybů
 • Zlepšuje koordinaci a rovnováhu
 • Zvyšuje toleranci k bolesti
 • Poskytuje pocit, že pac. má kontrolu nad svou bolestí 

https://projekty.osu.cz/Jesenius/dokumenty/LecbaB/LecbaB_S.pdf

 

 

Aerobní cvičení samo o sobě nezlepšuje kvalitu spánku ani časně po ukončení cvičení ani při pozdějších měřeních. Z dlouhodobého hlediska také nezlepšuje bolest ani únavu. Proto je dobré doporučit kombinaci aerobního cvičení s medikací cílenou na zlepšení kvality spánku (např. melatonin) a léčbu bolesti.amo o sobě nezlepšuje kvalitu spánku ani časně po ukončení cvičení ani při pozdějších měřeních. Z dlouhodobého hlediska také nezlepšuje bolest ani únavu. Proto je dobré doporučit kombinaci aerobního cvičení s medikací cílenou na zlepšení kvality spánku (např. melatonin) a léčbu bolesti.

 
 
 
Mnoho fibromyalgiků je hypermobilních
 
 
20% pacientů s FM uvedlo pouze malé zlepšení po 8 týd. tohoto cvičení.
 
 
 
Cvičení u FM doporučené Deutsch Rheuma - liga

Cvičení

Cvičení a nedostatek kyslíku u chronického únavového syndromu ME/CFS

01.03.2014 11:50
Nové výzkumy zdůrazňují spojitost mezi špatnou tolerancí cvičení jedinců trpících chronickým únavovým syndromem a pomáhají nám porozumět, proč tomu tak je. Když cvičíme nebo vyvíjíme nějakou větší fyzickou aktivitu, naše svalové buňky potřebují více kyslíku než, když odpočíváme. Předešlé studie...

ENERGETICS Balance Board

cvičební pomůcka pro zlepšení koordinace a rovnováhy, posiluje svaly trupu a zvyšuje rychlost reakcí

katalog.intersport.cz/product/energetics-balance-board

https://www.youtube.com/watch?v=GuPZBN1hepQ