1. Jejich účinek je dlouhodobý a na rozdíl od běžně předepisovaných léčiv určených pro fibromyalgii, nemají vedlejší nežádoucí účinky (Jeřábek, 2009). 

  2. Kolář (2009) doporučuje zařadit léčebné lázeňské procedury jako například pozitivní termoterapii a peloidy pro celkovou relaxaci, zvýšení místního prokrvení a redukci ztuhlosti svalů. Vhodná je též negativní termoterapie ve formě ledových obkladů ke snížení lokální bolestivosti.  

  3. Balneoterapie aktivuje parasympatický systém, který zvyšuje množství acetylcholinu v centrální nervové soustavě a má celkový sedativní efekt.

  4. Balneoterapie má dle některých studií vliv také na zvýšené uvolňování endogenních opioidů (Sueiro et al., 2008).

 

Léčebných účinků vody se již tradičně využívá při léčbě bolestí revmatologické etiologie. V současnosti se metodami hydroterapie a jejich vlivu na fibromyalgické symptomy zabývá řada studií, které potvrzují kladné účinky na snižování myofasciální bolesti. Tento pozitivní efekt může mít řadu příčin. Teplota vody a hydromechanická stimulace má vliv na tonus svalů, kloubní pohyblivost, elasticitu šlach a percepci bolesti drážděním kožních exteroreceptorů. Teplotou vody můžeme navodit periferní vasodilataci, což snižuje svalovou ischemizaci a následně i množství mediátorů bolesti. Minerály obsažené ve vodě, jako například vápník, hořčík, oxid uhličitý, lithium nebo sírany, mohou být vstřebány kůží a pozitivně ovlivňovat oběhový i pohybový systém (Sueiro et al., 2008).

Účinky hydroterapie u fibromyalgie:

  • snižuje bolest svalů
  • zlepšuje spánek
  • zvyšuje pohyblivost
  • snižuje ztuhlost
 

Meditace ve vodě ulevuje od fibromyalgických bolestí.

Tým z Anhanguera univerzity v Sao Paulo provádí v teplém bazénu 32-35°C léčbu FM. Terapeut drží pacienta ve vodorovné poloze na hladině a ten provádí plynulé pohyby paží, nohou i trupu. Pacient má zavřené oči a snaží se relaxovat. Doporučuje se plavecký klip na nos.  healthylivingathome.club/2016/06/10/meditacao-aquatica-alivia-a-dor-da-fibromialgia-2/ v obrázkách je k tomu obrázek

Vodoléčba

Hydroterapie a Fibromyalgický syndrom

01.02.2019 17:47
Vodoléčebné procedury patří mezi nejúčinnější nefarmakologické části léčby FM a je chyba je nezařadit do svého léčebného programu. Nejeden průzkum prokázal, že u FM přispívá ke snížení bolesti, ztuhlosti, zlepšení kvality života, spánku, psychické pohody a pohyblivosti. Uklidňuje unavené svaly po...

Vodoléčba - Hydroterapie

02.08.2016 02:02
  Při zahřátí kůže horkou koupelí nebo obkladem je krev přiváděna k povrchu a pak se vrací k hlouběji uloženým krevním cévám.  Studená voda odvádí krev z povrchu, ale způsobí druhotný pocit tepla, když se krev vrací do tkání a cév, ze kterých byla předtím chladem vytlačena.  Teplá...

Ai chi snižuje u FM bolesti

Výzkum prokázal pozitvní vliv Ai chi na pacienty FM. Po 10. lekcích došlo ke snížení bolestí, zlepšila se vitalita, duševní pohoda a kvalita života.
Ai Chi je Tai Chi v teplé vodě po ramena, používá se pro odpočinek, relaxaci, fitnes a rehabilitaci. V této aktivní formě vodní terapie se využívají dýchací techniky a odpor vody.
Pozitivně působí na dýchaní, mobilitu, bolest, kloubní rozsah, ztuhlosti, únavu, úzkost, depresi, formuje postavu, posiluje aj.

Koupele jodobromové

Je vhodná u cévních onemocnění mozku, srdce, periferních cév, nemocí nervových či nemocí pohybového ústrojí. Projevují se i lokální desinfekční účinky jódu, např. u gynekologických nebo kožních onemocnění. Procedůru je možné podstoupit v lázních či zakoupit domů jako koupelovou sůl.

https://www.zdravnet.cz/zdravotni_pece/lazne_a_ozdravovny/lazne/jodobromova_koupel/info.html

https://www.lekarna.cz/prirodni-jodo-bromova-koupelova-sul-1kg/

 
English (auto-detected) » Hungarian
 
U pacientů s dekondicí by měla být léčba zahájena pomocí vztlakového pásu (Aqua-běžec).

www.myalgia.com/Treatment/treatment_of_fibromyalgia_in_detail.htm

www.aquajogger.com/