Zdravotnické prostředky

 www.olecich.cz/encyklopedie/co-to-je-zdravotnicky-prostredek?highlightWords=zdravotnick%C3%A9+prost%C5%99edky

Pojišťovna hradí vždy zdravotnický prostředek v základním provedení nejméně ekonomicky náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení.

Platnost poukazu je stanovena na 30 kalendářních dní ode dne jeho vystavení!

Veškeré zdravotnické prostředky, které si pojištěnec sám vyžádá u lékaře, a nejsou indikovány zdravotní potřebou pacienta, se předepisují k úhradě pojištěnci s vyznačením "hradí nemocný" na Poukaze.

Opravy: záruční opravy hradí výrobce, další opravy hradí uživatel.
Pomůcky označené v poli UPO "R" zůstávají v majetku Pojišťovny a zapůjčují se pojištěncům. Opravy těchto pomůcek hradí Pojišťovna.

Pokud vám pojišťovna nechce schválit pomůcku novou zažádejte si o repasovanou!

Zdravotnické prostředky:

Sedačky do vany a sprchy

03.08.2014 09:19
Nezvládnete osobní hygienu, tak jak před tím? Sedačka do sprchy či vany, madla aj. vám obnoví soběstačnost při osobní hygieně. Některé výrobky jsou plně hrazeny vaší pojišťovnou a poukaz vám na ně vystaví váš praktický lékař, rehabilitační lékař, neurolog, ortoped a geriatr. Tento poukaz...

Vozík či skůtr

03.08.2014 10:59
Pokud nastane chvíle, kdy nebudete moci bez pomůcek či s nimy (fr.hole, chodítko aj.) se pohybovat nebo zvládnete pouze pár kroků po bytě, ale již se nedostanete k lékaři, do obchodu, na úřad je vhodné požádat svého rehabilitačního lékaře, neurologa, ortopeda či internistu o poukaz na vozík. Když...

Chodítka

01.09.2012 17:28
SKUPINA 12 – KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ Předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti REH, ORT, NEU, ORP, PRL, GER, v závislosti na typu ZP, na Poukaz. Opravy: záruční opravy hradí výrobce, další opravy hradí uživatel. Pomůcky označené v poli UPO "R" zůstávají v majetku...

Ortopedické vložky do bot

01.09.2012 16:59
SKUPINA 16 Vložky ortopedické individuálně zhotovované pojištěnci do 18 let věku (dětská) maximálně 2 páry ročně, nejvýše do 600,- Kč za 2 páry. Vložky ortopedické individuálně zhotovované pojištěnci od 18 let věku - maximálně 1 pár ročně, nejvýše do 100,- Kč za 1 pár. Vložky...

Kompenzační pomůcky

11.10.2012 07:40
Pomůcky k chůzi, pro vybavení koupelny a WC, vybavení pro domácí péči, bandáže a ortézy, vozíky a skútry, zvedáky a závěsy, pro sebeobsluhu, proti inkontinenci, zabezpečení bezbariérovosti, transportní systémy, úpravy motorového vozidla. Pomůcky slouží jako prevence úrazů, podpora stabilizace...

Za zdravotnický prostředek se považuje i výrobek:

01.09.2012 15:38
a) určený k podání léčiva, b) který obsahuje jako integrální část látku, která při samostatném použití může být považována za léčivo, a která působí na tělo účinkem doplňujícím účinek zdravotnického prostředku, c) který je činidlem, výsledkem reakce, kalibrátorem, kontrolním materiálem, sadou,...

Zdravotnické prostředky předepisované na poukaz

01.09.2012 16:16
V Číselníku jsou uvedeny Zdravotnické prostředky, které pojišťovna hradí za účelem: a) pokračování v léčebném procesu, b) podpoření  stabilizace zdravotního  stavu pojištěnce, jeho  výrazného  zlepšení  či vyloučení  jeho zhoršení, c)  kompenzace ...

Kompenzační pomůcky pro tělesně postižené SKUPINA 12

01.09.2012 16:30
Pomůcky kompenzační pro tělesně postižené pojištěnce předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti REH, ORT, NEU, ORP, PRL, GER, v závislosti na typu ZP, na Poukaz. Opravy: záruční opravy hradí výrobce, další opravy hradí uživatel. Pomůcky označené v poli UPO "R" zůstávají v majetku...
Záznamy: 1 - 8 ze 8

Pomůcky lze koupit i v různých internetových bazarech, na inzerát či repasované v obchodech se zdravotními pomůckami.

Např. https://www.zdravotnicke-potreby.com/